LCA
LCA
scroll
Beskæftigelsesminister vasker hænder i AFU-skandaleBeskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Beskæftigelsesminister vasker hænder i AFU-skandale

Det vanvittige bureaukrati i Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede får lov til at fortsætte. Ministeren vil ikke gribe ind

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Som tidligere nævnt i BygTek har Betina Kastbjerg fra DanmarksDemokratene spurgt beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), om det er ’udtryk for en effektiv offentlig administration’, når Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) i 2022 brugte 9,8 millioner kroner på administration for at udbetale 100.000 krone til de ansatte i to udenlandske virksomheder.

Fondens formål er at sikre udenlandske lønmodtageres krav på løn i forbindelse med levering af en tjenesteydelse i Danmark.

Forslag fra arbejdsmarkedets parter
Hun henviser i sit svar til, at AFU er oprettet ved lov som en selvejende institution ’efter forslag fra arbejdsmarkedets parter’.

Det er bestyrelsen for AFU, der har det overordnede ansvar for driften og styringen af AFU, som administreres af ATP. Bestyrelsen består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. AFU er finansieret gennem bidrag fra arbejdsgiverne.

- Driften og administrationen af Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU) er ikke underlagt instruktion fra Beskæftigelsesministeriet, forklarer ministeren.

Præventivt formål
Ane Halsboe-Jørgensen gør opmærksom på, at fonden skal holde udenlandske virksomheder ansvarlige, hvis de ikke overholder danske overenskomster og ikke udbetaler løn til udstationerede ansatte:

- Fonden har dermed også et præventivt formål, idet den giver et økonomisk incitament til at overholde gældende overenskomster, hævder ministeren.

Samme niveau
ATP oplyser over for ministeren, at AFU har faste administrationsomkostninger, ’der er delvist uafhængige af aktivitetsniveauet i fonden’:

- Omkostningerne dækker blandt andet håndtering af bidrag og udbetalinger, IT, rapportering og revision samt sagsbehandling og kundeservice. Heri indgår også omkostninger i forbindelse med AFU’s pligt til at forfølge krav i udlandet. De faste omkostninger har ligget på omtrent samme niveau siden AFU’s oprettelse…

Det fremgår altså tydeligt af svaret, at ministeren har tænkt sig at lade AFU-vanviddet fortsætte.

Sidste år var tallet 9,6 millioner kroner i administration til at udbetale 200.000 kroner

20/5 2024