LCA
LCA
scroll
Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Enigt Folketing vedtog Asbestloven

Fra 1. juli i år skal virksomheder have autorisation for at nedrive asbestholdigt materiale. De har et halvt år til at få autorisationen på plads

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Folketinget vedtog i går, at nedrivning af asbest fremover kun må foretages af virksomheder med en autorisation.

Autorisationsordningen træder i kraft 1. juli 2024, og virksomheder har derefter til 1. januar 2025, hvor kravet om autorisation træder i kraft, til at indrette sig efter den nye ordning og søge om at blive autoriseret:

- Lovforslaget markerer et stort skridt i retningen af at beskytte medarbejdere og omgivelser mod de sundhedsmæssige risici, som asbest udgør, og virksomheder i hele landet er nu ved at forberede sig på autorisationsordningen, siger beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S)

Store bøder
Der bliver ført tilsyn med, at nedrivning af asbest udføres af autoriserede virksomheder. Hvis en virksomhed arbejder uden den lovpligtige autorisation, kan den straffes med en stor bøde, der som udgangspunkt er på 30.000 kroner.

Den kan dog blive større afhængig af, hvor alvorlig sagen er.

For at kunne få en autorisation skal virksomheder have et kvalitetsledelsessystem og en godkendt fagligt ansvarlig. Private må fremover ikke selv fjerne asbest i deres bolig.

Udover autorisationsordningen betyder lovforslaget også, at der fremover blive offentliggjort oplysninger om tilsyn og afgørelser på udenlandske virksomheder på Arbejdstilsynets hjemmeside. Samtidig får Arbejdstilsynet grundlag for at kunne offentliggøre oplysninger om alvorlige arbejdsulykker, herunder dødsulykker.

Vigtigt våben
Den nye lov modtages meget positivt i Kræftens Bekæmpelse, der i mange år ligesom ikke mindst 3F har efterlyst strammere regler for arbejdet med asbest:

- Den nye autorisationsordning er et vigtigt våben i kampen mod asbesten. Ingen skal få kræft af at gå på arbejde, siger administrerende direktør Jesper Fisker

Brug af asbest har i Danmark været forbudt i over 30 år, men findes fortsat i en række bygninger fra før cirka 1990. Forskere skønner, at over 300 personer i Danmark hvert år får kræft forårsaget af asbeststøv.

Erstatning
Asbest er ikke farligt, når det er indkapslet. Først i det øjeblik, der frigøres støv, der kan indåndes, kan asbest være skadeligt. Det sker eksempelvis, når man river ned eller borer huller i asbesten.

Kræftens Bekæmpelse har tidligere været med til at sikre, at ikke kun asbestarbejdere, men også de, der har fået kræft efter anden udsættelse for asbest, kan få erstatning.

Asbest og kræft
• I 1954 blev asbest forbundet med lungekræft

• I 1960 blev asbest påvist som årsag til kræfttypen malignt mesoteliom. Sygdommen opstår hovedsageligt i lungehinderne, derfor taler man oftest om lungehindekræft

• Der går ofte mellem 20 og 60 år, fra man er udsat for asbest, til man får lungehindekræft.

• Sygdommen er normalt uhelbredelig og har høj dødelighed.

• Omkring 150 mennesker i Danmark får hvert år lungehindekræft.

• I alt får skønsmæssigt omkring 300 personer i Danmark hvert år kræft på grund af udsættelse for asbeststøv.

• I 1988 blev forbudt at bruge asbest i bygningsmaterialer i Danmark – blandt andet i eternittage

• I 2005 blev det forbudt at anvende asbest i alle former i EU.


29/5 2024