scroll
Erhvervsministeren hælder de små virksomheder ned ad brættetErhvervsminister Morten Bødskov afviser, at der er problemer med betalingsfrister mellem store og små virksomeheder

Erhvervsministeren hælder de små virksomheder ned ad brættet

Erhvervsminister Morten Bødskov har valgt side i kampen for rimelige betalingsfrister. Han stoler mere på de store virksomheder i Dansk Industri end på de små i SMVdanmark

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Der har ikke mindst fra de små og mellestore virksomheders organisation, SMVdanmark, været en stærk kritik af, at de store virksomheder presser de mindre virksomheder på betalingsfristerne for det udførte arbejde, og på den måde bruger de mindre virksomheder som en gratis kassekredit.

Senest har SMVdanmark trukket sig fra det samarbejde, der skulle føre til kortere betalingsfrister, fordi det reelt ikke førte til ret meget.

Folketingsmedlem Sigurd Agersnap (SF) har spurgt erhvervsminister Morten Bødskov (S), om han er enig i, at det er et problem, hvis store virksomheder kan udnytte en ulige konkurrencesituation til at påtvinge mindre virksomheder lange betalingsfrister.

Han peger ikke mindst på, at mindre virksomheder ofte betaler en højere rente.

God og sund betalingskultur
Men ifølge Morten Bødskov er der i Danmark har vi ’grundlæggende en god og sund betalingskultur’, hvor danske virksomheder i langt de fleste tilfælde giver hinanden rimelige vilkår, og hvor der betales til tiden:


- Det er i dag - med få undtagelser - virksomhederne selv, som forhandler og fastsætter betalingsvilkår ved indgåelse af en kontrakt. Udgangspunktet er en 30 dages betalingsfrist mellem virksomheder med mulighed for at aftale en længere frist.

- For eksempel for at tage højde for branchespecifikke forhold, eller som et blandt flere parametre såsom pris, leveringshastighed, leveringssted, mener erhvervsministeren, der altså er stærkt uenig med SMVdanmark i, hvordan virkelighedens verden foregår mellem store og små virksomheder.

I udgangspunktet baseret på aftalefrihed
Ifølge Morten Bødskov er den danske betalingskultur i handelsforhold ’i udgangspunktet baseret på aftalefrihed’:
- Det skal vi værne om, da det giver virksomhederne fleksibilitet til at aftale de vilkår, der passer dem bedst.

- I Danmark ses ikke et generelt problem med hverken sen eller forsinket betaling, hvilket underbygges ved, at en analyse fra Dansk Industri fra 2023 viser, at danske virksomheder generelt betaler til tiden og aftaler kortere betalingsfrister.

- Otte ud af ti virksomheder aftaler betalingsfrister inden for 60 dage, oplyser ministeren i sit svar.

Danmark ligger i toppen
Ifølge Morten Bødskov viser EU-Kommissionens egne tal i forbindelse med de igangværende forhandlinger om ’Late payment-direktivet’, at Danmark ligger i toppen af EU-landene, når det kommer til at betale til tiden:

- Regeringen arbejder for, at der under de aktuelle forhandlinger om Late payment-direktivet, der omhandler forsinket betaling i handelstransaktioner i EU-regi, i højere grad fokuseres på udbredelse af digitale redskaber, der kan mindske byrderne hos virksomheder og myndighederne til gavn for betalingskulturen og for danske virksomheder, slutter Morten Bødskov.

Ministeren har valgt side
Erhvervsministeren viser med sit svar, at tror mere på de store virksomheder i Dansk Industri, der ifølge SMVdanmark netop er problemet, end han tror på SMVdanmmark.

SMVdanmark har for nylig trukket sig fra arbejdet omkring ’Kodeks for god betalingsskik’, idet de mindre erhvervsdrivende føler sig holdt for nar.

Danmark er faktisk næst efter Bulgarien det land i Europa, hvor virksomheder i gennemsnit må vente længst tid på deres betaling:

- Hver tredje mindre virksomhed har været tvunget til en længere betalingsfrist end 30 dage – ofte af frygt for at miste de store virksomheder som kunder.

- Og vi ser eksempler på, at store virksomheder først vil betale efter 150 eller 180 dage, oplyser SMVdanmark i direkte modstrid med svaret fra erhvervsministeren.

Hold-kæft-bolche
- Kodekset har alene tjent som en narresut og et ’hold kæft-bolche’ til os og de små - og mellemstore virksomheder. Ingen større virksomheder har tilsluttet sig kodekset, og jeg synes, det er meget tydeligt, at de store erhvervsorganisationer har gjort meget lidt for at promovere aftalen, som de ellers havde forpligtet sig til.

- På den baggrund føler vi os faktisk holdt en smule for nar, siger administrerende direktør i SMVdanmark Jakob Brandt.

Læs nedenstående artikel, hvor Jakob Brandt forklarer problemets omfang

https://bygtek.dk/artikel/politik/smvdanmark-gr-til-oprr-mod-politisk-hold-kft-bolsje

20/5 2024