LCA
LCA
scroll
EU vælter nye administrative byrder over på virksomhederne

EU vælter nye administrative byrder over på virksomhederne

Det er især EU-lovgivning, der sender byrdetallet til vejrs. Omkring 1,8 milliarder kroner skyldes lovgivning fra Bruxelles i 2023

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Det kommer næppe bag på ret mange erhvervsdrivende, at regelmængden er støt stigende i Danmark. Det skyldes ifølge et notat fra den borgerligt-liberale tænketank, CEPOS primært lovning fra EU.

I alt er den samlede regelmængde, som gælder i Danmark steget med hele 315 procent siden 1989, så der i dag er 36 millioner ord, der regulerer danskernes hverdag.

72 procent af stigningen (19,3 millioner ord) er sket via EU, mens 28 procent (7,4 millioner ord) udspringer fra rent dansk initiativ.

Husk Nærhedsprincippet
Jonas Herby, der er specialkonsulent i CEPOS peger på, at udviklingen viser, hvor vigtigt, det er, at vi interesserer os for, hvad EU render rundt og laver:

- Den stigende mængde regler er udtryk for en overregulering, der risikerer at hæmme virksomhedernes vækst og samfundets velstand. Nærhedsprincippet er ekstremt vigtigt. Det har slet ikke fyldt nok valgkampen, og det er en skam, siger Jonas Herby.

Han peger på, at flere af kandidaterne til EU-Parlamentet har en masse forslag, som nationalstaten bør tage sig af - ikke EU:

- Medlemmerne af Europa-Parlamentet bør gøre meget mere ud af at sige nej til nye EU-regler, hvis de regulerer noget, der kan klares af Folketinget, siger han.

2,5 milliarder i nye byrder
Og der er opbakning fra Dansk Industri, der på baggrund af erhvervsminister Morten Bødskovs (S) nylige redegørelse over de erhvervsøkonomiske konsekvenser af ny lovgivning.

Redegørelsen viser, at NYE byrder i 2023 kostede 2,5 milliarder kroner. Når man lægger de løbende omkostninger og omstillingsomkostninger fra året sammen, blev der i samme år fjernet byrder for 85 millioner kroner.

- Hvis Danmark skal blive ved med at være konkurrencedygtigt, skal vi minimere de administrative byrder i erhvervslivet, så virksomhederne bruger tiden på dét, der faktisk skaber værdi, siger vicedirektør Kim Haggren.

1,8 milliarder skyldes EU
Det er især EU-lovgivning, der sender byrdetallet til vejrs. Omkring 1,8 milliarder kroner skyldes lovgivning fra Bruxelles.

- Vi har længe set, at de redskaber, der findes i EU-systemet til at sikre god lovgivning bliver overset eller tilsidesat. Der er brug for mere politisk fokus og for flere politiske ressourcer til at sikre, at en oprydning i regelvirvaret fra EU og ensartet håndhævelse af reglerne i medlemslandene, siger Kim Haggren.

Han understreger desuden behovet for, at myndighederne skal være langt bedre til at genanvende data, så virksomhederne kun skal indberette de samme oplysninger én gang:

- Derudover skal vi også huske, at vi herhjemme historisk set har en tendens til at overimplementere direktiverne fra EU. Det skal vi stoppe med, siger Kim Haggren.

9/6 2024