LCA
scroll
Folketingsflertal gør det lettere at finansiere social dumping og hvidvask

Folketingsflertal gør det lettere at finansiere social dumping og hvidvask

3F har henvendt sig til Folketinget med bekymring over planerne om at lempe kravet om dansk bankkonto for udenlandske medarbejdere

Af Dan Bjerring
Christianborg

3F er meget bekymrede for, at lovforslaget vil have negative konsekvenser til følge med mere social dumping og snyd med underbetaling af udenlandsk arbejdskraft og returkommission. Det gælder ikke mindst inden for byggebranchen.

Samtidig har flere myndigheder peget på, at lempelser i reglerne fremmer ’hvidvask, terrorfinansiering, menneskehandel og tvangsarbejde.’

Ingen dokumentation
3F noterer desuden, at et af argumenterne for at lempe reglerne er, at det kan være svært for udlændinge at oprette en dansk bankkonto inden for tre måneder. Men det problem findes der ingen dokumentation for.

Men det er ikke kun førende forskere, der i uimodståelige vendinger advarer mod lovforslaget.

- I løbet af de seneste dage har de offentlige myndigheder, der skal kontrollere og efterforske sager om blandt andet terrorfinansiering, økonomisk- og arbejdskriminalitet også over for Folketinget udtalt sig om de kritiske konsekvenser, ovennævnte lovforslag vil medføre, skriver 3F til Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg.

Ignorerer bevidst advarsler
3F har ’særdeles vanskeligt’ ved at forstå, hvis Folketinget sidder myndighedernes advarsler og ekspertvurderinger overhøring:

- Helt uforståeligt bliver det, når forslaget fremsættes uden skyggen af dokumentation for, at det skulle være vanskeligt at oprette en bankkonto inden for de nuværende 90 dage.

- Blandt andet påpeger Rigspolitiet og National Enhed for Særlig Kriminalitet, at det vil være sværere for politiet og Anklagemyndigheden at efterforske og straffe i sager om blandt andet hvidvask og terrorfinansiering, hvis lønnen er udbetalt til et udenlandsk pengeinstitut, lyder det fra 3F i et brev, der er underskrevet af forbundssekretær Svend Heisel.

Både praktiske og juridiske udfordringer
Generelt er det Politiets Efterretningstjenestes erfaring, at efterforskning rettet mod visse udenlandske bankkonti kan være forbundet med flere praktiske og juridiske udfordringer end efterforskning af danske bankkonti:

- Konstateringerne fra PET, Rigspolitiet, National Enhed for Særlig Kriminalitet og Hvidvasksekretariatet er entydigt, at lovforslaget vil medføre, at det bliver nemmere for kriminelle at vaske deres penge hvide og anvende dem til at finansiere terroraktiviteter.

- Og det vil blive meget sværere for de danske myndigheder at opdage, efterforske og straffe de kriminelle, noterer forbundssekretæren.

Tvangsarbejdere og menneskehandel
De brancher, hvor der ifølge 3F er risiko for, at kriminelle udnytter virksomheder til hvidvask, er de samme brancher, hvor der er stor risiko for social dumping.

Det fremgår desuden af risikovurderingen, at både danskejede og udenlandskejede virksomheder misbruger tvangsarbejdere via menneskehandel i risikobrancherne.

Risikovurderingen henviser blandt andet til, at bagmændene anvender beløbsordningen til at ansætte tvangsarbejdere via opdigtede stillinger og falske kontrakter, ligesom lønnen og udlændinges bankkonti kontrolleres af bagmændene:

Støtter SF forslag
- For at afbøde de værste konsekvenser af forslaget, kan 3F derfor støtte SF’s fremsatte ændringsforslag om, at der stadig skal være et krav om dansk bankkonto for udlændinge, der ansættes inden for de foreslåede og i andre lovsammenhænge kendte risikobrancher på fast track-ordningens beløbsspor, samt at tidsfristen for at oprette en dansk bankkonto fastholdes på 90 dage, slutter Søren Heisel.

14/5 2024