LCA
LCA
scroll
Lidt har også ret - men det vigtigste manglerFormand for BAT, Claus von Elling

Lidt har også ret - men det vigtigste mangler

Gevinsterne ved social dumping har været så store, at de lyssky entreprenører har ifølge BAT været ligeglade

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Dommen fra fagforeningerne i bygge- og anlægsbranchen over aftalen om skærpet indsats mod social dumping og arbejdslivskriminalitet er ikke lutter begejstring

Formanden for BAT-kartellet (Bygge-, Anlægs- og Trækartellet), Claus von Elling ser umiddelbart positivt på de initiativer, som regeringen og et bredt udsnit af Folketingets partier er blevet enige om:

- Det er vigtigt, at myndighederne får stærkere værktøjer til at sanktionere arbejdsgivere, der ikke overholder gældende love og regler. Indtil nu har bøderne været så små, og gevinsterne så store, at de lyssky entreprenører simpelthen har været ligeglade.

- Hvis man for alvor skal rykke noget, skal bødestørrelserne op, og myndighederne skal have flere muligheder for at stoppe entreprenører og underentreprenører, siger Claus von Elling.

Det mest oplagte redskab mangler
Han finder det positivt, at myndighederne får bedre mulighed for at føre tilsyn, og at indsatsen mod illegal arbejdskraft styrkes, men ikke uventet efterlyser han ’det mest oplagte redskab, man kunne have taget i brug’ - et obligatorisk ID-kort på alle byggepladser:

- I Danmark har vi haft enkelte forsøgsordninger med ID-kort, som alle er evalueret positivt. I mange andre europæiske lande er ID-kort obligatoriske, og der siger erfaringerne, at det er et effektivt redskab mod social dumping, siger BAT’s formand:

- Partierne er blevet enige om nogle gode og nødvendige tiltag, men vi venter stadig på den sammenhængende strategi og handlingsplan mod arbejdslivskriminalitet, som for alvor kunne gøre noget ved de omfattende problemer på de danske byggepladser, slutter Claus von Elling.

Tryggere arbejdsliv
Direktør Morten Frihagen fra arbejdsgiverne i Dansk Håndværk mener, at aftalen sikrer, at der slås hårdere ned på de virksomheder og enkeltpersoner, der forsøger at omgå de danske regler:

- Det glæder os – både af hensyn til de udenlandske medarbejdere, der får et tryggere arbejdsliv i Danmark, men også i forhold til de håndværksvirksomheder, der udsættes for unfair konkurrence, når andre bryder de danske regler.

- Byggeriet er et af de områder, hvor vi har set eksempler på, at udenlandske ansatte er blevet snydt for at få en løn, der svarer til det, der er overenskomstaftalt og gælder hos vores medlemsvirksomheder. Her er de skærpede regler og sanktioner i aftalen et godt skridt på vejen, lyder det fra Dansk Håndværks direktør.

23/5 2024