LCA
scroll
Nyt besøgscenter uden styr på økonomi og ibrugtagningstidspunktIllustration: :Team Kobe

Nyt besøgscenter uden styr på økonomi og ibrugtagningstidspunkt

Der graves på livet løs ved indgangen til Christiansborg, hvor der blandt andet skal etableres et nyt besøgscenter til Folketinget. Men endnu kender ingen reelt økonomien for projektet

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Imidlertid foregår arbejdet uden, at der findes aftaler om økonomien for projektet eller ibrugtagningstidspunktet.

Det fremgår af et svar fra transportminister Thomas Danielsen (V) til partifællen
Preben Bang Henriksen.

Af svaret fremgår det blandt andet, at de forventede udgifter og det forventede ibrugtagningstidspunkt for det projekt, der har vundet arkitektkonkurrencen om det nye besøgscenter, ikke kan oplyses på nuværende tidspunkt:

Projektkonkurrence på overordnet niveau
- Bygningsstyrelsen har indgået en samarbejdsaftale med Folketinget om at tilvejebringe et fremtidigt byggeprojekt og varetage bygherrerollen.

- Første skridt var at udskrive en projektkonkurrence på et overordnet skitseniveau med henblik på at tildele en totalrådgiveraftale til det arkitekthold, som med sit konkurrenceforslag, bedst kunne indfri Folketingets vision om at skabe nye og bedre rammer for et åbent, tilgængeligt og engagerende folkestyre, oplyser transportministeren.

Konkrete løsninger
Vinderforslaget blev offentliggjort den 14. marts, og Bygningsstyrelsen har indgået totalrådgiveraftale med det vindene hold anført af COBE:

- I den kommende fase skal skitseforslaget videreudvikles og fastlægge de konkrete løsninger i overensstemmelse med Folketingets krav og ønsker samt hensynet til eksisterende rammer og fredningsforhold.

- Derefter skal Bygningsstyrelsen via udbud indgå kontrakt med en entreprenør, der sammen med rådgiverne skal færdiggøre projektmaterialet samt planlægge udførelsen, noterer Thomas Danielsen.

Entreprenørens erfaring
Han understreger, at der er meningen, at entreprenøren med sin erfaring skal bistå med optimering og planlægning af de konkrete entreprisearbejder ’i respekt for de særlige forhold, der gør sig er gældende for Folketingets funktion og arbejde’:_

- På baggrund af ovenstående proces for projektets gennemførelse er projektet, dets løsninger og omfang samt bygningsarbejderne endnu ikke endeligt afklaret. Derfor er der endnu ikke udarbejdet et budget og en tidsplan for det samlede projekt, slutter transportministeren.

28/5 2024