LCA
scroll
Regeringen har ensidigt valgt de store virksomheders sideDe mindre virksomheder kan ikke forvente regeringens hjælp til kortere betalingsfrister.

Regeringen har ensidigt valgt de store virksomheders side

De mindre – og mellemstore virksomheder skal ikke forvente regeringens hjælp til at få de store virksomheder til at betale deres regninger med kortere betalingsfrister

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Igen og igen har SMVdanmark peget på, at der er problemer med for lange betalingstider, hvor de store virksomheder udnytter de mindre - og mellemstore virksomheder som en slags billig kassekredit.

Alligevel påstår erhvervsminister Morten Bødskov (S) i et svar til Sigurd Agersnap fra SF, at ’I Danmark ses ikke et generelt problem med hverken sen eller forsinket betaling’.

Han henviser til en analyse fra de helt store virksomheders organisation, Dansk Industri, der jo netop repræsenterer de virksomheder, som SMVdanmark peger på kan være for længe om at betale deres regninger.

Kortere betalingsfrister nu end tidligere
Den pågældende analyse fra Dansk Industri viser, ’at danske virksomheder generelt aftaler kortere betalingsfrister nu end for få år siden’:

- Flere end 60 procent af de små virksomheder i 2023 har således aftalt betalingsfrister med deres kunder inden for 30 dage, mens andelen var omkring 40 procent i 2019.

- Derudover viser Kommissionens tal i forbindelse med de igangværende forhandlinger ’Late payment-direktivet’, at Danmark ligger i toppen af EU-landene, når det kommer til at betale til tiden, oplyser Morten Bødskov, der altså tilsyneladende ikke har spurgt SMVdanmark.

Aftalefrihed
Sigurd Agersnap beder i øvrigt erhvervsministeren kommentere på den manglende opbakning til ’Kodeks for god betalingsskik’ blandt virksomheder i Danmark, som i løbet af to år kun har vundet opbakning fra cirka 25 virksomheder.

Her henviser ministeren i sit svar til det centrale princip om aftalefrihed, der betyder, at virksomheder i fællesskab aftaler vilkårene, når de indgår en aftale:

- Det gælder også betalingsfristen. Det skal vi værne om, lyder det fra ministeren.

Evaluering af kodeks
Det var den daværende S-regering, der i april 2022 sammen med en række erhvervsorganisationer tog initiativ til at etablere ’kodeks for god betalingsskik’ for at sætte fokus på betalingskulturen i Danmark:

- I sommeren 2023 blev der lavet en evaluering af kodekset. Ni ud af de 13 erhvervsorganisationer bag kodekset deltog i evalueringsmødet, hvor der blandt andet blev tilkendegivet, at organisationerne ville gøre en indsats for at promovere kodekset.

- Det skal ses i lyset af, at der er forholdsvis få virksomheder, der er tilmeldt kodekset, oplyser Morten Bødskov.

Ikke dårlig betalingsskik
Han påpeger i modsætning til SMVdanmark, at det i Danmark ikke er et generelt problem med hverken sen eller forsinket betaling:

- Den begrænsede tilmelding til kodekset kan altså ikke ses som et udtryk for en dårlig betalingsskik i Danmark, skriver Morten Bødskov

Han fortæller i øvrigt, at regeringen arbejder for, at der under de aktuelle forhandlinger om Late payment-direktivet, i EU-regi, ’i højere grad fokuseres på udbredelse af digitale redskaber, der kan mindske byrderne hos virksomheder og myndighederne til gavn for betalingskulturen og for danske virksomheder’.

7/6 2024