LCA
scroll
Skruen strammes yderligere mod social dumping3F's forbundsformand, Henning Overgaard. (Foto:Joachim Rode 3F)

Skruen strammes yderligere mod social dumping

Ifølge Politiken bebuder beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) en yderligere skærpelse i kampen mod social dumping. Og det gælder ikke mindst i byggesektoren

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Beskæftigelsesministeren beskriver over for Politiken et ’omfattende og tabuiseret kriminelt arbejdsliv’ på danske byggepladser.

Hun understreger, at behovet for nye og bedre regler er blevet mere nødvendigt, efter at et politisk flertal med regeringen i spidsen har lempet betingelser for borgere fra lande uden for EU, som vil arbejde i Danmark.

Hun kalder derfor Folketingets partier til forhandlinger om en ny plan, der indeholder skrappere sanktioner, bøder og skærpet kontrol over for ’de brodne kar’.

Stor kreativitet og opfindsomhed
3F’s forbundsformand, Henning Overgaard, er glad for, at Ane Halsboe-Jørgensen har indkaldt til forhandlinger om en ny politisk aftale om social dumping:

- Det er en god nyhed og ganske fornuftigt, at beskæftigelsesministeren indkalder til forhandlinger om en aftale med vidtgående sanktioner overfor social dumping.

- Det er der virkelig behov for derude, hvor vi desværre ser en stor kreativitet og opfindsomhed, når det kommer til at omgå love og regler og udnytte andre mennesker til billig arbejdskraft, siger han.

Virksomheder skal udelukkes fra offentlige udbud
3F var for nylig netop efterlyst mere politisk handling i bekæmpelsen af arbejdskriminalitet, og står det til 3F, er der flere konkrete tiltag, som vil give en ny aftale ordentlig slagkraft overfor de kriminelle på arbejdsmarkedet:

3F foreslår blandt andet, at man udelukker virksomheder, der begår social dumping, ved kommende offentlige udbud:

- Alt for ofte får virksomheder med en kedelig historik opgaver på offentlige byggerier. Dertil skal der være et opgør med falske selvstændige indenfor byggebranchen, og der er brug for et permanent og markant løft af økonomien til indsatsen mod social dumping, siger Henning Overgaard.

16/5 2024