scroll
SMV-strategi med fine intentionerErhvervsminister Morten Bødskov

SMV-strategi med fine intentioner

Erhvervsminister Morten Bødskov (S) har præsenteret en ny strategi for de små – og mellemstore virksomheder, der udgør cirka 99 procent af alle danske virksomheder

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Regeringens strategi for udvikling af Danmarks erhvervsmæssige rygrad, SMV’erne gælder primært fire målsætninger:

- Understøtte virksomhedernes omstilling

- Fremme danske styrkepositioner

- Forenkle fremtidens erhvervsfremme

- Tilbyde indsatser i hele landet

Strategien er rammen for arbejdet med at igangsætte indsatser for mere end to milliarder kroner over de kommende år, og det skal blandt andet ske gennem fordeling af de danske EU-strukturfondsmidler.

SMVdanmark positiv
Planen modtages positivt af organisationen for SMV’erne i Danmark, SMVdanmark, og dministrerende direktør Jakob Brandt kalder de to milliarder kroner, der er afsat over de kommende år, for et ’kærkomment løft’, der kan bidrage til at styrke væksten og innovationen i hele landet:

- Det er vigtigt, at vi kontinuerligt evaluerer og optimerer erhvervsfremmesystemet, så flest mulige virksomheder kan drage nytte af det, siger han blandt andet.

Erhvervshusene har central rolle
SMVdanmark ser strategien som en anerkendelse af SMV’ernes betydning for dansk erhvervsliv, hvor de hundredtusindvis af SMV’er er en uundværlig og væsentlig del af den danske økonomi.

Jakob Brandt ser ikke mindst et stort behov for, at erhvervsfremmesystemet er indrettet på en måde, der gør det nemt for SMV'erne at få adgang til den nødvendige rådgivning og vejledning, når behovet opstår:

- Der spiller erhvervshusene en central rolle. Deres tilgængelighed og effektivitet er vigtig for SMV'ernes fortsatte udvikling, siger Jakob Brandt.

For meget bureaukrati
SMVdanmark roser også strategiens fokus på at reducere unødig administration, men peger samtidig på, at der stadig er plads til forbedring:

- Vi havde gerne set et endnu større fokus på at fjerne bureaukratiske forhindringer. Mens vi anerkender indsatsen for at forenkle erhvervsfremmesystemet, er der fortsat mange administrative byrder, der kan hæmme virksomhedernes vækst og udvikling.

- Det er vigtigt, at vi arbejder videre med at gøre det nemmere for SMV'erne at navigere i regler og krav, understreger Jakob Brandt.

28/5 2024