LCA
LCA
scroll
Snerydderne er hurtigt ude på vejene

Snerydderne er hurtigt ude på vejene

Selv om de har op til to timer fra de alarmeres, til de skal være i gang med snerydningen på statens vejnet, varer det i praksis kun en halv time

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Selv om Vejdirektoratet i sit seneste udbud af vintertjeneste, eksempelvis snerydning, har mere end fordoblet den krævede reaktionstid, har det ikke betydet en forringelse af forholdene for bilisterne i virkelighedens verden.

Ikke mindst erhvervsdrivende er afhængige af at deres medarbejdere kommer frem til arbejdspladsen inden for den afsatte tid. Her kan vinterens nedbør udgøre en voldsom udfordring med deraf følgende økonomiske konsekvenser.

Faktisk responstid på 30 minutter
Kenneth Fredslund fra DanmarksDemokraterne har spurgt transportminister Thomas Danielsen (V), om det er korrekt, at Vejdirektoratets responstid er blevet øget fra 45 minutter til 90-120 minutter i forbindelse med det seneste vinterudbud.

Ministeren bekræfter, at der i udbudsbetingelserne og de indgåede kontrakter er tilladt en øget responstid fra 45 minutter i 2018 til mellem 90 - og 120 minutter:

- Den faktiske responstid i perioden fra 2013 til 2022 og foreløbig også i denne sæson er uændret og forsat på 30 minutter, oplyser Thomas Danielsen.

Bedre vejrprognoser
Den faktiske responstid, eller udrykningstid, er tiden, der går i praksis, fra udkaldet sker, til køretøjerne begynder at løse opgaverne på de tildelte ruter:

- Den tilladte responstid er den, der afgør, om vilkårene i kontrakten er opfyldt eller ej. Der blev i forbindelse med udbuddet i 2022 og 2023 tilladt en øget responstid for at tiltrække flere tilbudsgivere og dermed øge konkurrencen om ruterne.

- Da den faktiske responstid er uændret, har de ændrede kontraktvilkår ikke medført konsekvenser for trafikanterne, påpeger ministeren.

Den fortsat korte responstid skyldes ifølge transportministeren blandt andet, at Vejdirektoratet får leveret bedre vejrprognoser, der gør det muligt at træffe beslutninger om udkald i bedre tid end tidligere.

4/4 2024