LCA
scroll
Ti år til 3. Limfjordsforbindelse står klarDen nuværende tunnelforbindelse (Foto: Ulrik Jantzen)

Ti år til 3. Limfjordsforbindelse står klar

Der er dog fortsat kræfter, der forsøger at standse projektet via EU-systemet, og mange mener, at de har en god sag

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Selv om et stort flertal i Folketinget har vedtaget anlægsloven for Den 3. Limfjordsforbindelse - og alt tyder på, at den nu realiseres - så kan tilhængerne endnu ikke sove helt roligt.

Den berømte sorte kat kan stadig komme på tværs af forbindelsen i form af EU, der har skrappe regler for anlæg af den type forbindelser og nu skal tage stilling til, om væsentlige naturintresser tæller mere end trafikløsninger.

Gammel debat
Forbindelsen over øen Egholm har været debatteret siden 1960’erne, og den omfatter anlæg af en cirka 20 kilometer lang 4-sporet motorvej med forbindelse til E45 Nordjyske Motorvej i syd og E39 Hirtshalsmotorvejen i nord.

Motorvejen føres vest om Aalborg og hen over øen Egholm, den ene del af motorvejen føres under Limfjordens sydlige løb i en tunnel, den anden del over Nørredyb på en lavbro.

Som kompensation for inddragelsen af natur i området til anlægget etableres 119 hektar ny erstatningsnatur, blandt andet strandeng, moser og søer.

Derudover bliver 62 hektar landbrugsjord omdannet til natur. Projektet udlægger i alt 130 hektar mere ny natur, end der er i dag.

Næsten ni milliarder kroner
Der er afsat 8,9 milliarder kroner (2024-priser) til projektet, hvor de forberedende aktiviteter forventes igangsat ved lovens ikrafttrædelse i juli. Derefter går det egentlige anlægsarbejde i gang. Forbindelsen ventes at stå færdig i 2034

Følgende partier stemte for anlægsloven ved tredje behandlingen:

Socialdemokratiet, Venstre, Moderaterne, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Danmarksdemokraterne.


14/5 2024