left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - VVS

Regnskab: Fra 10 mio. kr. til -27 mio. kr.

Regnskab: Fra 10 mio. kr. til -27 mio. kr.

En omsætning, der faldt med 18 %, gav sammen med en lang række primært interne faktorer Brøndum-koncernen en gevaldig økonomisk begmand i regnskabsåret 2018/19

Del artiklen på

Brøndum-koncernens regnskab for 2017/18, der ift. omsætning og indtjening umiddelbart så ud til at være godt, viste sig reelt at være medvirkende til en stribe problemer, som forvandlede regnskabet for 2018/19 til et stort underskud. Det er den nøgterne konklusion, som den nye ledelse af Brøndum-koncernen må drage ifm. fremlæggelsen af regnskabet for 2018/19.

For det viste sig, at en række forhold fra regnskabsåret 2017/18 økonomisk påvirkede det følgende regnskab, så det endte med et underskud på 27 mio. kr. i stedet for det forventede overskud på knap 10 mio. kr. Og resultatet står da også i skærende kontrast til meldingerne om veloverstået turnaround, som blev givet af fremlæggelsen af regnskabet for 2017/18.

- Det var både overraskende og ærgerligt. Men vi har arbejdet intenst på at få styr på tingene, og på baggrund af de gennemførte tiltag og resultaterne for første del af indeværende regnskabsår ser vi positivt på udviklingen, siger adm. direktør Tue Sjøntoft, der betegner de seneste to regnskaber som ekstraordinære og usædvanlige.

Ejerne indskyder 30 mio. kr.
Tue Sjøntoft fortæller, at 2019/20 bliver et konsolideringsår med maksimal fokus på at sikre en stabil projekteksekvering og på fortsat styrkelse af organisationen:

- Vi forventer et positivt resultat i intervallet fire-otte millioner kroner baseret på en omsætning på niveau med sidste år - altså i størrelsesordenen 575-600 mio. kr.

Direktøren glæder sig over, at Brøndums ejere har tillid til, at det endelig vil lykkes at vende udviklingen. Det er kommet kontant til udtryk ved, at ejerne har indskudt 30 mio. kr. som egenkapital, der herefter udgør 64 mio. kr. svarende til en soliditet på 25,5 %.

Ift. at skabe orden i eget hus er der implementeret en række værktøjer, som sikrer bedre rapportering og bedre opfølgning på en række økonomiske parametre. Samtidig arbejdes der med en mere struktureret tilgang til nye opgaver og en bedre risikoafdækning i tilbudsfasen, ligesom opfølgning på igangværende projekter er styrket.

Endelig er der på tværs af såvel koncernledelse som datterselskabernes ledelse sket en faglig og erfaringsmæssig opgradering bl.a. via ansættelse af ledere med lang og tung brancheerfaring. Også på bestyrelsesniveau er hentet forstærkning i form af Steffen Baungaard, der gennem en årrække ledede HusCompagniet og derudover indtager bestyrelsesposter i en række virksomheder bl.a. Arkil og Carl Ras.

Manglende orden i eget hus
Brøndums bestyrelsesformand, Torben Bjerre-Madsen, kalder resultatet uventet og stærkt utilfredsstillende:

- Set i bakspejlet står det klart, at koncernbestyrelsen gennem længere tid ikke havde et velbelyst og retvisende informationsniveau at arbejde ud fra. I konsekvens heraf blev en række problemstillinger ikke håndteret optimalt og i tide, hvilket havde betydelige negative konsekvenser ift. indtjeningen.

Han konstaterer videre, at en lang række enkeltstående forhold tilsammen havde en voldsom effekt:

- Vi må tage ansvaret på egne skuldre, for hovedårsagen til at det gik så galt, har altovervejende været manglende orden i eget hus. Derfor har vi gennem det sidste halve år arbejdet intenst med at gøre noget ved disse problemer, og med de initiativer, som gennem 2019 er taget i samspil med den nye ledelse, er det min overbevisning, at vi igen har fået kontrol over tingene, siger Torben Bjerre-Madsen.

Trods det store underskud kan Brøndums bestyrelsesformand godt finde lyspunkter for koncernen:

- Selvom vi opererer i et meget konkurrencepræget marked, er vores markedsposition udtrykt gennem omsætningen set over en årrække ganske stabil, og trods faldet i omsætningen fra sidste år ligger vi fortsat i det leje, som var gældende for de forudgående år. Det tager jeg som udtryk for, at kunderne fortsat har tillid til, at Brøndum kan levere varen. Dertil kommer, at vi i indeværende regnskabsårs første fire måneder har nået positive resultater.

-kj

Læs mere om VVS

1/10 2019
  • Munters

    Munters

    Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
  • Danvak

    Danvak

    Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima