left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - VVS

Større bygninger skal spare på energienMartin Mortensen fra bestyrelsen i KNX National Group Danmark, der er brancheorganisation for KNX-standarden.

Større bygninger skal spare på energien

Et nyt lovforslag vil have erhvervslivet og det offentlige til at indføre intelligent styring af bygningers varme, lys og ventilation

Del artiklen på

Med et nyt lovforslag vil Transport- og Boligministeriet have erhvervslivet og det offentlige til at spare på energiforbruget i større bygninger. Hvis lovforslaget bliver vedtaget, skal eksempelvis kontorbygninger, hospitaler, museer og storcentre fremover etablere bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer, der styrer varme, lys og ventilation i bygningerne. Bygninger står i dag for ca. 40 % af energiforbruget i Danmark.

- Intelligent styring af de tekniske systemer i større bygninger er en effektiv måde at reducere energiforbruget, og samtidig medfører det en betydelig besparelse. Hvis lovforslaget vedtages, vil det være et stort skridt for udbredelsen af bygningsautomation i Danmark, og det vil gavne både forbrugerne og erhvervslivet, siger Martin Mortensen fra bestyrelsen i KNX National Group Danmark, der er brancheorganisation for KNX-standarden, som er blandt de mest udbredte løsninger inden for bygningsautomation.

Sikrer korrekt styring
Den foreslåede ændring af Byggeloven vil gælde både nybyggeri og ældre bygninger 'af en vis størrelse', dog ikke beboelsesbygninger. Af lovforslaget fremgår det, at kravet om bygningsautomatiserings- og kontrolsystemer ikke vurderes at medføre økonomiske konsekvenser for hverken det offentlige eller erhvervslivet. Udgifterne til installation forventes at blive hentet gennem besparelser på energiforbruget. Og der er også andre gevinster:

- Intelligent bygningsautomation som KNX-standarden overvåger og håndterer driften af bygningers tekniske anlæg, og systemerne dækker ofte alle funktioner i bygningen. Man kan reagere og gribe ind over for uhensigtsmæssig drift og dermed sikre, at bygningen altid styres energimæssigt korrekt. Det vil også sikre de forventede besparelser på forbruget. En sidegevinst er, at bygningens levetid bliver forlænget og dermed falder prisen på bygningen, siger Martin Mortensen.

Lovforslaget er i øjeblikket i høring. Hvis det vedtages, vil lovændringen træde i kraft fra d. 1. januar 2020.

-kj

Læs mere om VVS

6/8 2019
  • Munters

    Munters

    Energieffektive luftbehandlingsløsninger. Ideelt og kontrolleret klima
  • Danvak

    Danvak

    Forum for professionelle inden for HVAC, energi og indeklima