scroll

Licitationer

BygTek giver her et overblik over de seneste EU licitationer fra Danmark i kategorien Byggeri og Fast Ejendom.


» Danmark – Behandling af slam – Slamdisponering for Vesthimmerlands Vand A/S: Danmark-Løgstør
Udstedende Myndighed: Vesthimmerlands Vand A/S
Publikationsdato: 2024-05-14 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 282571-2024

» Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Kørsel af biobrændsel: Danmark-Næstved
Udstedende Myndighed: AffaldPlus I/S
Publikationsdato: 2024-05-13 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 281074-2024

» Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Tillægsaftale vedrørende færdiggørelse af entreprisen "MønsTREhusene": Danmark-Taastrup
Udstedende Myndighed: Boligforeningen Give, afd. 136 28 - MønsTREhusene, C/O Domea.dk s.m.b.a.
Publikationsdato: 2024-05-13 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 280599-2024

» Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – Genudbud af Totalentreprisekontrakt om oprensning af depot ved Høfde 42: Danmark-Viborg
Udstedende Myndighed: Region Midtjylland, Regional Udvikling - jordforurening
Publikationsdato: 2024-05-13 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 280444-2024

» Danmark – Indsamling af affald – Indsamling af storskrald på Bornholm: Danmark-Rønne
Udstedende Myndighed: BOFA
Publikationsdato: 2024-05-13 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 279890-2024

» Danmark – Geoteknisk ingeniørvirksomhed – Kontrakt om geo- og miljøtekniske boringer - Overhalingsspor Kalvebod: Danmark-København V
Udstedende Myndighed: A/S Øresund
Publikationsdato: 2024-05-13 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 279866-2024

» Danmark – Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder – Hjortegården - Renovering af varmeanlægget: Danmark-København SV
Udstedende Myndighed: Boligorganisationen 3B v/KAB
Publikationsdato: 2024-05-13 | Frist: 2024-05-30 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 279656-2024

» Danmark – Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder – Udbud af hovedentreprise for Gartnerbyen etape 1 i Rødovre Kommune: Danmark-Rødovre
Udstedende Myndighed: Rødovre Kommune
Publikationsdato: 2024-05-13 | Frist: 2024-05-24 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 279475-2024

» Danmark – Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning – Qualicifation system - Procurement of Goods & Services to 20-0,4 kV for N1 A/S: Danmark-Esbjerg N
Udstedende Myndighed: N1 A/S
Publikationsdato: 2024-05-13 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 279396-2024

» Danmark – Anlægsarbejde: hovedledninger til fjernvarme – Gladsaxe Fjernvarmeudbygning etape 18.2 del 2: Danmark-Søborg
Udstedende Myndighed: Gladsaxe Kommune / Gladsaxe Fjernvarme
Publikationsdato: 2024-05-13 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 279251-2024

» Danmark – Laboratorieundersøgelser – Miljøanalyse: Danmark-Haslev
Udstedende Myndighed: Kompetencecenter Sjælland ApS
Publikationsdato: 2024-05-13 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 278661-2024

» Danmark – Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – Summer orthophoto 2024 (SOP2024): Danmark-København Ø
Udstedende Myndighed: Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur
Publikationsdato: 2024-05-13 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 278570-2024

» Danmark – Bygge- og anlægsarbejder – EU-udbud af totalentreprise vedrørende opførelse af børnehus på Platanbuen i Ballerup Kommune: Danmark-Ballerup
Udstedende Myndighed: Ballerup Kommune
Publikationsdato: 2024-05-10 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 277494-2024

» Danmark – Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed – Udbud af Totalrådgivning - AAB, afd. 113: Danmark-København V
Udstedende Myndighed: Boligforeningen AAB, Afd. 113
Publikationsdato: 2024-05-10 | Frist: 2024-05-24 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 277320-2024

» Danmark – Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse – Rengøringsservice (trappevask) - Gladsaxe Almennyttige Andelboligforening: Danmark-Glostrup
Udstedende Myndighed: Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening
Publikationsdato: 2024-05-10 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 277041-2024

» Danmark – Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme – ALABU Bolig, afd. 21, Saltumvej, Aalborg Ø: Danmark-Aalborg
Udstedende Myndighed: ALABU Bolig, Aalborg
Publikationsdato: 2024-05-10 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 276819-2024

» Danmark – Arbejder og følgearbejder i forbindelse med rørledninger og kabler – Decommissoning of Gaspipes West Funen: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet Gastransmission A/S
Publikationsdato: 2024-05-10 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 276781-2024

» Danmark – Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med kraftværker, mineanlæg og fremstillingsvirksomheder samt bygninger i tilknytning til olie- og gasindustrien – Bygningsentreprise - Fliskedelanlæg: Danmark-Frederikshavn
Udstedende Myndighed: Frederikshavn Varme A/S
Publikationsdato: 2024-05-10 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 276142-2024

» Danmark – Reparation, vedligeholdelse og tilhørende tjenesteydelser vedrørende jernbaner og andet udstyr – Vestbanen - Overkørsler: Danmark-København V
Udstedende Myndighed: Banedanmark
Publikationsdato: 2024-05-10 | Kontrakttype: Tjenesteydelser
Dokument-nr: 274723-2024

» Danmark – Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med rørledninger, kommunikations- og stærkstrømsledninger, med hovedveje, veje, flyvepladser og jernbaner; nivelleringsarbejde – KBH05 – HDD Landfalls: Danmark-Fredericia
Udstedende Myndighed: Energinet Eltransmission A/S
Publikationsdato: 2024-05-10 | Kontrakttype: Bygge- og anlægsarbejder
Dokument-nr: 274661-2024