Aktuelle nyheder - Biler til byggebranchen

Privat brug af gulpladebil kan koste voldsomt beløb i efterbetaling

Privat brug af gulpladebil kan koste voldsomt beløb i efterbetaling

Mange virksomheder benytter varebiler på gule plader i strid med reglerne. Derfor iværksætter Motorstyrelsen en målrettet indsats og sender vejledninger til alle firmaer, der har varebiler

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Konsekvensen af at overtræde reglerne om anvendelse af biler med gule nummerplader kan være efterbetaling af afgift, og derfor modtager cirka 67.000 virksomheder i Danmark i denne tid vejledning om anvendelse af varebiler.

Det skyldes, at Motorstyrelsen gør en ekstra indsats for at styrke regelefterlevelsen blandt ejere og brugere af virksomhedsbiler på gule plader:

- Vores kontroller viser, at mange virksomheder ikke overholder reglerne for brug af varebiler. Derfor iværksætter vi nu en målrettet indsats til virksomhederne med et vejledningsmateriale om, hvad der er erhvervsmæssig og privat kørsel, siger underdirektør Claus Holm fra Motorstyrelsen.

Virksomhedens ansvar
Gulpladebiler, der er registreret til erhvervsmæssig kørsel, må som udgangspunkt ikke bruges privat, da der ikke er betalt fuld registreringsafgift.

Hvert år behandler Motorstyrelsen omkring 200 kontrolsager om overtrædelse af reglerne for anvendelse af varebiler. Hvis man overtræder reglerne, skal man betale privatbenyttelsesafgift op til tre år tilbage i tiden.

Det er virksomheden, der har ansvaret for, hvordan dens varebiler bliver brugt, og derfor er det også virksomheden, der skal betale, hvis reglerne bliver overtrådt. Af den grund opfordrer Motorstyrelsen virksomhederne til at informere deres ansatte om reglerne.

Frokost tilladt – børn er ikke
Der er ifølge Motorstyrelsen ingen tvivl om, at der er et stort behov for at styrke regelefterlevelsen på området og vejledningsindsatsen bliver fulgt op af kontroller, hvor Motorstyrelsens kontrolmedarbejdere i samarbejde med politiet blandt andet vinker varebiler ind til siden for at tjekke, om reglerne bliver overholdt.

Det fremgår eksempelvis af Motorstyrelsens vejledningsmateriale, at det er tilladt at hente frokost i arbejdstiden i en varebil. Men det er i strid med reglerne at aflevere og hente børn i forbindelse med kørsel til og fra arbejde i en bil på gule plader.

Kan købe tilladelser
Hvis virksomheder vil bruge gulpladebiler til private formål nogle få gange om året, kan de købe dagsbeviser i appen ’Dagsbevis’ eller i Motorregistret. Der kan købes 20 dagsbeviser til den samme varebil indenfor et år.

Vil virksomheden bruge varebilen til private formål oftere end 20 gange om året, kan de omregistrere bilen, så den kan benyttes til både erhvervsmæssige og private formål. V
ed omregistrering skal bilen have monteret papegøjeplader, og der skal betales privatbenyttelsesafgift.

Motorstyrelsen vil fremover sende en vejledning hvert halve år til de virksomheder, der har anskaffet sig en varebil indenfor det seneste halve år. Det skal være med til at sikre, at alle er orienteret om reglerne.

Læs mere om Biler til byggebranchen

20/3 2023