LCA
LCA
scroll
35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveresEnggården består af toværelses boliger på 58 og 69 m2 samt fireværelses boliger på 126 m2.

35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i Nordjylland skal totalrenoveres

Projektet ventes at tage omkring to år at gennemføre projektet, hvilket vil ske i etaper. For den enkelte beboer betyder det, at boligen vil være under ombygning i omkring otte måneder.

Umiddelbart efter sommerferien går Himmerland Boligforening i gang med første fase af en totalrenovering af afdelingen Enggården, der ligger midt i Skørping cirka 30 km syd for Aalborg.

- Vi har netop afsluttet urafstemning blandt afdelingens beboere. Den viser en stor tilslutning til projektet, da 85 % har stemt ja til den løsning, vi har præsenteret for dem, fortæller direktør Ole Nielsen.

Afdelingen, der omfatter 35 toetagers rækkehuse og otte lejligheder i ét plan opført for 50 år siden, trænger efterhånden til en ganske stor kærlig hånd og det er præcis, hvad der er udsigt til.

- Udvendigt sker der blandt andet udskiftning af tagvinduer, efterisolering ved skunkvægge, udskiftning af tagpap på udhuse, efterisolering og udskiftning af gavlbeklædninger, udskiftning af vinduer og døre, reparation af murværk og renovering eller udskiftning af fjernvarmerør, kloaknet og flisebelægning, siger Ole Nielsen.

Indvendigt bliver resultatet også særdeles synligt, idet der blandt vil ske renovering af gæstetoilet og badeværelse med etablering af gulvvarme, udskiftning af køkken, udskiftning af gulve og indbyggede skabe, etablering af individuel vandmåling og ventilationsanlæg samt renovering eller udskiftning af installationer til el, vand og varme.

- Afdelingens byggeudvalg, der er nedsat af beboerne, skal nu i samarbejde med vores administration beslutte projektets nærmere udformning inden for de rammer, som beslutningsforslaget og økonomien udstikker.

- Det næste års tid vil først og fremmest gå med at få udarbejdet et endeligt projekt, ligesom der skal holdes licitation. Det betyder, at det praktiske renoveringsarbejde formentlig vil kunne gå i gang i andet halvår 2025, siger Ole Nielsen.

Han forventer, at det vil tage omkring to år at gennemføre projektet, hvilket vil ske i etaper. For den enkelte beboer betyder det, at boligen vil være under ombygning i omkring otte måneder.

- For at give håndværkerne arbejdsro og genere beboerne mindst muligt skal der ske genhusning i de cirka otte måneder, den enkelte bolig er direkte berørt af renoveringen. Vi vil naturligvis gøre vores yderste for at sikre, at genhusningen sker i Skørping, siger Ole Nielsen.

Arbejdet på Enggården, der består af toværelses boliger på 58 og 69 m2 samt fireværelses boliger på 126 m2, betyder i sagens natur en vis stigning i huslejen.

Med til billedet hører dog, at renoveringen modtager væsentlig støtte fra Landsbyggefonden og udgifterne til vedligeholdelse de næste mange år vil være minimal.

Renoveringen er langtfra det eneste, der kommer til at ske i Enggården i den kommende tid.

Himmerland Boligforening har nemlig for nogen tid siden revet en udtjent børnehavebygning på en nabogrund ned, og det giver plads til ni nye boliger, der opføres i rækkehuse på ét plan.

Hver af boligerne er på knap 90 m2 og der er byggestart inden for et par måneder med forventet indflytning medio 2025.

-dc

17/6 2024