LCA
LCA
scroll
Aarsleff køber for 150 millioner kroner af egne B-aktier

Aarsleff køber for 150 millioner kroner af egne B-aktier

Aktietilbagekøbet sker bl.a. for at reducere Aarsleffs aktiekapital og vil foregår fra 3. juni i år og cirka 12 måneder frem

Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S udnytter sin bemyndigelse til at lade selskabet købe egne B-aktier.

Formålet med aktietilbagekøbet er at reducere Aarsleffs aktiekapital og at afdække selskabets forpligtelser i forbindelse med et aktiebaseret incitamentsprogram til medarbejdere i koncernen (medarbejderaktieprogram med matching shares).

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra 3. juni 2024 til 31. maj 2025. I denne periode vil Aarsleff tilbagekøbe B-aktier til en maksimal værdi af 150 millioner kroner.

Aarsleff har antaget Nordea Danmark (filial af Nordea Bank Abp, Finland) som lead manager for aktietilbagekøbet. Der kan maksimalt købes 550.000 B-aktier.

Tilbagekøbet må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af aktiekursen på den seneste uafhængige handel og den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen på handelstidspunktet.

Der vil maksimalt på hver børsdag blive købt B-aktier i selskabet svarende til 25 % af den gennemsnitlige daglige mængde af selskabets B-aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen inden for de 20 handelsdage, der går forud for købstidspunktet.

-dc

28/5 2024