LCA
LCA
scroll
Boligselskab vil rive Danmarks første skyskrabere ned og lave sokkelrenoveringSAB har informeret beboerne i SAB Bellahøj om den nye plan for renovering og vil også invitere alle beboere til et informationsmøde efter sommerferien.

Boligselskab vil rive Danmarks første skyskrabere ned og lave sokkelrenovering

487 almene boliger på Bellahøj er i så dårlig og sikkerhedsmæssigt kritisk stand, at en klassisk renovering er for dyr. Boligselskabet har fundet en mulig vej til at redde de almene boliger ved at rive ned og genopbygge efter samme grundplan

I foråret stod det klart, at det ville blive for dyrt at renovere 10 af de i alt 28 højhuse på Bellahøj. Prisen lød på 2,6 mia. kr. eller 5,5 mio. kr. pr. bolig – en pris, som ikke er mulig at finansiere som almene boliger.

De 10 huse er ejet af boligselskabet SAB, og husene er i en særlig situation, fordi de har omfattende konstruktionsfejl. Husenes kritiske tilstand er dokumenteret, kvalitetssikret og gransket af velrenommerede ingeniørfirmaer ad flere omgange.

Boligselskabet SAB stod på den baggrund i en svær situation og havde grundlæggende to muligheder. Afvikle den almene boligafdeling og sælge grunden fra eller forsøge at finde en anden vej til at redde boligerne.

- Vi er er sat i verden for at bygge og drive gode almene boliger, så vi gik sammen med vores rådgivere efter at finde en vej videre, der løser problemerne med boligernes farlige konstruktioner og holder sig inden for en ansvarlig økonomi.

- Det er jeg enormt glad for, at vi nu har en realistisk plan for at arbejde videre med, forklarer John B. Sørensen, formand for SAB.

SAB's administrator KAB har arbejdet med at afsøge mulighederne, og peget på en såkaldt sokkelrenovering som en mulig løsning.

Princippet går ud på at rive husene ned til soklen og genopbygge efter samme model, dvs. dobbelthuse og en glasbygning med trappe, der binder dem sammen.

- Udfordringen i den klassiske renovering er, at de konstruktive problemer i de her huse er vanvittigt dyre at reparere på.

- Det er grunden til, at vi kan sammensætte et noget billigere projekt med nye konstruktioner. Samtidig kan denne løsning bidrage til at bevare det unikke, samlede arkitektoniske udtryk på Bellahøj, forklarer Rasmus Jessing, byggedirektør i KAB.

Byggedirektøren understreger, at der fortsat skal arbejdes med løsningen, og at den rummer både fordele og ulemper:

- I et miljø- og klimaperspektiv er vi naturligvis kede af det øgede ressourceforbrug, der ligger i at rive ned og bygge op.

- Men det opvejes af, at det er den eneste måde, vi kan fremtidssikre de 487 almene boliger på, og vi vil selvfølgelig benytte lejligheden til forbedre både boligindretning og udbuddet af boligtyper til glæde for beboerne. Det har været en hård proces for beboerne.

SAB og KAB er i dialog med de relevante myndigheder og vil arbejde videre med at give projektet mere konkret form.

Hvis det videre arbejde giver positivt resultat, er det foreløbige estimat, at der kan ligge et færdigtegnet projekt klar til afstemning i 2026 med forventet byggestart i 2027.

For beboerne på Bellahøj fortsætter genhusningen som aftalt i tilknytning til kommunens påbud om, at de mest udsatte huse skal være fraflyttet senest 30. september 2024. De øvrige beboere har fået tilbud om frivillig genhusning.

-dc

19/6 2024