LCA
scroll
Brug for biobaserede byggematerialer i cirkulært byggeri

Brug for biobaserede byggematerialer i cirkulært byggeri

Seniorrådgiver Michael H. Nielsen fra den grønne tænketank CONCHITO efterlyser anvendelse af flere biobaserede byggematerialer i den danske byggesektor

Af Dan Bjerring

Der er brug for an mangesidet indsats i den danske byggesektor for at få gang i den cirkulære økonomi, og blandt de brugbare initiativer er anvendelse af biobaserede byggematerialer.

Det kan ifølge Michael H. Nielsen eksempelvis være træ, halm, hamp eller ålegræs, der alle er fornybare ressourcer, som optager CO2 gennem deres vækst, og de kan indgå i cirkulære materialestrømme.

Det er eksempelvis ’kaskadeanvendelse’, som er en måde, hvor ressourcerne kan anvendes til flere formål og gentagne gange - det, der ender som et affaldsprodukt i én materialestrøm, bliver et råmateriale for et nyt produkt.

Kulstoflager
Michael H. Nielsen forklarer, at biobaserede byggematerialer potentielt kan gøre bygningsmassen til et kulstoflager og skabe CO2 reduktioner, når de erstatter klimatunge materialer som beton og stål:

- Vi skal dog være klar over, at også biobaserede råstoffer er - eller vil blive - en begrænset ressource på globalt plan.

- Der er arealtrængsel og der er mange, som efterspørger biobaserede materialer til ikke mindst fødevarer, men også til andre formål som industriel produktion og energiformål, siger seniorrådgiveren.

Fem millioner ton byggeaffald årligt
Der skal derfor tænkes bredere for at realisere potentialerne i cirkulære økonomiske forretningsmodeller, hvor ikke mindst affald nyttiggøres.

Og der er byggebranchen helt central, idet 40 procent – svarende til eller fem millioner ton affald - årligt kommer fra bygge- og anlægssektoren:

- Vi skal op i gear når det gælder cirkulær økonomi i byggeriet. Der er behov for, at vi i Danmark for alvor implementerer cirkularitet i byggeriet, og høster de klima- og ressourcemæssige gevinster, der følger med.

- ’Circularity Gap Report Denmark’ vurderer, at cirkulære tiltag kan medføre CO2-reduktioner på 11,9 procent af byggeriets samlede udledninger og formindske materialeforbruget med 19,2 procent...

Skal tænke strategisk
Michael H. Nielsen understreger, at det kræver en strategisk indsats, som udstikkes fra politikerne, og med virkemidler, der understøtter en klimavenlig og cirkulær udvikling:

- Lad os lære af de bedste – blandt andre Holland - og samtidig aktivere den viden, der skabes i udviklingsprojekter, som allerede er i gang.

- Det gælder eksempelvis udviklingsprojektet ’4 til 1 planet’, der arbejder målrettet på at kunne levere nybyggeri med et klimaaftryk på bare 2,5 kg CO2 pr kvadratmeter.

- Og så kommer vi ikke uden om, at bevaring og fornyelse samt transformation af det, vi allerede har bygget, skal fylde meget mere i fremtidens byggeri, slutter Michael H. Nielsen fra CONCHITO.

12/4 2024