LCA
LCA
scroll
Chatbotten ByggeGPT skal hjælpe med at finde rundt i bygningsreglementet ByggeGPT kan hjælpe med at finde og forstå dokumenter og vejledninger i byggeriet, svare på spørgsmål om bygningsreglementets retningslinjer og forklare, hvordan man anvender reglementet i praksis.

Chatbotten ByggeGPT skal hjælpe med at finde rundt i bygningsreglementet

En ny chatbot, der er designet til at forenkle søgningen efter information i bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger, er på vej på markedet. Chatbotten skal navigere i det komplekse regelsæt, der som ofte er en tidsrøver i byggeprojekter

Chatbotten, som har fået navnet ByggeGPT, er udviklet af Contech Lab og bliver i sommeren 2024 testet af en række virksomheder i byggebranchen, inden Molio overtager teknologien til videreudvikling og implementering.

- Målet med ByggeGPT er at give byggebranchen et værktøj, der kan besvare spørgsmål om bygningsreglementet og dets vejledninger på en enkel og letforståelig måde.

- Selv som erfaren aktør i byggebranchen kan det være svært at finde rundt i bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger. Det håber vi bliver nemmere med ByggeGPT, forklarer Bjarke Fjeldsted, udviklingschef i Molio.

Chatbotten er udviklet med ChatGPT Open AI-teknologi og trænes med data fra den gældende lovgivning.

Den bliver udviklet løbende baseret på feedback fra brugerne, der herefter bliver integreret i Molio Byggedata, som er en digital platform, der allerede rummer nødvendige regler og byggeteknisk viden til at sikre kvalitetsprocesser i byggeriet.

ByggeGPT skal dog ligesom andre chatbots kun opfattes som et værktøj til at finde og forstå specifik information. Det kan ifølge Molio dermed ikke erstatte en professionel rådgiver eller myndighedsgodkendelse.

ConTech Lab og Molio ser et stort potentiale for digitale løsninger som ByggeGPT, der kan gøre det komplekse simpelt.

- Lovgivning fylder meget i byggebranchen, så det er vigtigt, at vi arbejder smart og digitalt med at gøre det så simpelt og administrativt let at opfylde diverse krav, siger Ole Berard, der er digitaliseringschef i Molio.

- Det er samtidig vigtigt, at løsningerne kan tale sammen med de løsninger, der allerede findes derude. Vi håber på, at vi på sigt kan integrere ByggeGPT med data fra andre vidensinstitutioner og platforme såsom den digitale platform, som Build har udviklet for SBI-anvisninger, siger han.

Det forventes, at ByggeGPT ikke kun vil spare tid og ressourcer for byggebranchen, men også vil fungere som en nutidig ressource, der ændrer måden, byggefolk navigerer og finder byggeregler, teknisk viden og alment teknisk fælleseje på.

-dc

9/7 2024