LCA
scroll
Endnu en metrolinie på vej i København

Endnu en metrolinie på vej i København

Arbejdet med den kommende metrolinje M5, der skal betjene de nye byudviklingsområder i Østhavnen, herunder Lynetteholm, er kommet et vigtigt skridt nærmere

Af Dan Bjerring

Metroselskabet har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, der gennemgår de mulige påvirkninger på miljøet ved at anlægge metrolinjen M5.

Miljøkonsekvensvurderingen undersøger en ny metrolinje, der både kan anlægges i form af en sydlig løsning, der går fra KBH H over Amager til Østhavnen og videre til Østerport, samt en nordlig løsning, der går fra Østerport til Lynetteholm.

Begge linjer kan på sigt udbygges, så Østerport og KBH H forbindes via Indre Nørrebro og Frederiksberg.

Ejerkredsen
Det er Metroselskabets ejerkreds, som består af staten, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, der beslutter, hvilken metrolinje, som skal anlægges til Østhavnen.

Før kommunen beslutter sig for at støtte op om at anlægge så stort et infrastrukturprojekt, som en metrolinje M5, skal projektets påvirkning på miljøet og den eksisterende by undersøges til bunds i en miljøkonsekvensrapport.

Uacceptable bivirkninger?
Vurderingerne betyder, at man kan undgå eller mindske væsentlige negative påvirkninger allerede inden første spadestik.

På baggrund af de nye undersøgelser vurderer Københavns Kommunes økonomiforvaltning, at den nye metrolinje kan anlægges og driftes uden uacceptable påvirkninger på miljøet og omgivelserne, hvis der bliver gennemført de beskrevne afværgeforanstaltninger.

De negative miljømæssige påvirkninger i anlægsfasen, såsom trafikomlægninger, støj og inddragelse af byrum, opvejes af M5’s positive påvirkninger, herunder at M5 øger tilgængeligheden i København. Derudover understøtter M5 også mulighederne for at kunne skabe bæredygtig byudvikling i Østhavnen.

Foretrækker sydlig løsning
Forligskredsen bag Lynetteholm foretrækker den sydlige løsning, da den - udover at betjene alle de nye byudviklingsområder i Østhavnen - også afhjælper kapacitetsudfordringer i det nuværende metrosystem hen over havnen samt betjener dele af Amager, der ikke har metro i dag.

5/6 2024