scroll
Forsøg med PFAS-rensning af grundvand på Flyvestation Karup

Forsøg med PFAS-rensning af grundvand på Flyvestation Karup

Tre virksomheder i projektet skal rense det forurenede vand ned til det kriterie, der gælder for grundvand, og de har metodefrihed

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er begyndt på et pilotprojekt på Flyvestation Karup, der det kommende halve år skal gøre sig erfaringer med at rense grundvand for PFAS.

Anne Mette Bräuner Lindof, der er projektleder på pilotprojektet har kun kendskab til få andre projekter, hvor man forsøger sig med en sådan løsning:

- Grundvand er ikke det samme som at behandle drikkevand, som man gør ved vandværkerne. I det ubehandlede grundvand er der andre forhold at tage hensyn til, siger hun.

Metodefrihed
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har stillet de tre virksomheder i projektet den opgave, at de skal rense det forurenede vand ned til det kriterie, der gælder for grundvand, og de har metodefrihed.

- Forud for projektet har vi udtaget vandprøver og ud fra dem, har de tre virksomheder designet deres anlæg, fortæller Anne Mette Bräuner Lindof.

Projektet løber over et halvt år og gennemføres på et afgrænset område. Formålet er at blive klogere på, om det lykkes at rense vandet, og hvad det kræver at rense det. Det skal være en løsning, som også kan fungere i stor skala.

10.000 PFAS stoffer
PFAS er en stofgruppe med mere end 10.000 stoffer, og man ved ikke altid, hvordan de opfører sig.

Der måles som standard for 22 af dem, men i projektet undersøges for langt flere PFAS-stoffer for at sikre, at renseprocessen faktisk virker og ikke bare får omdannet stofferne til nogle, der ikke måles for i standardanalysen.

Virksomhederne har selv valgt, hvordan de renser. Det kan for eksempel være ved hjælp af kulfiltre eller resiner.

I projektet ser man på, hvor længe det aktive stof i rensningen holder ved eksempelvis at se på, hvor ofte et kultfilter skal skiftes. Det har stor betydning for et fuldskalaprojekts økonomi. Ejendomsstyrelsen ønsker også at gøre sig erfaringer med øvrige driftsomkostninger, elforbrug, affaldsgenerering og støj.

Forurening er grundigt undersøgt
Når projektet gennemføres på Flyvestation Karup, skyldes det, at det er den forurening, der er mest velundersøgt. Et projekt af denne type kræver nemlig et detaljeret kendskab til forureningsudbredelsen i grundvandet.

Projektet gennemføres i 2024, og herefter vil Ejendomsstyrelsen dele erfaringer og viden fra projektet i danske og nordiske fora.

Fakta om projektet
• Pilotprojektet gennemføres i løbet af 2024. Det forventes, at renseanlæggene kører fra midt februar til efter sommerferien, hvorefter Ejendomsstyrelsen behandler data og udarbejder en rapport.

• Tre danske firmaer deltager i projektet.

• Pilotprojektet gennemføres som led i Forsvarsministeriets grønne handleplan 2022-2024.

18/4 2024