scroll
Har politianmeldt ledende medarbejder for falske betalinger i millionklassen Boligforeningen afventer nu politiets efterforskning og har ændret flere interne procedurer for at forhindre, at noget lignende skal ske igen. Illustration: Colourbox.

Har politianmeldt ledende medarbejder for falske betalinger i millionklassen

Boligforeningen 10. marts 1943 har set sig nødsaget til at politianmelde en ledende medarbejder for at have tildelt en leverandør 4,7 millioner kroner for arbejde, der med al sandsynlighed ikke er blevet udført

Af Daniel Christensen

En kedelig sag om mulig svindel med foreningens midler har fået Boligforeningen 10. marts 1943 i Risskov i Aarhus til at politianmelde en tidligere ledende medarbejder.

Medarbejderen har fra 2018 til 2022 godkendt betaling af en række fakturaer udstedt til samme leverandør for arbejde, der med stor sandsynlighed ikke er blevet udført.

Pengene er trukket fra 11 boligafdelingers vedligeholdelseskonti, og beløbet løber samlet set op i cirka 4,7 mio. kr.

EY's bedragerienhed, Forensic & Integrity Services, har undersøgt sagen.

Enheden har foretaget interviews af ansatte i administrationen og varmemestre i afdelingerne samt gennemgået fakturaer og dokumenter herunder den tidligere medarbejders e-mails og computer.

På den baggrund har enheden konkluderet, at den tidligere medarbejder har godkendt tilsyneladende fiktive fakturaer fra leverandøren, der vedrører arbejder i afdelingerne, der enten ikke er udført eller er udført af andre leverandører.

Ingen andre ansatte i administrationen eller varmemestre i de berørte boligafdelinger har mødt, set eller korresponderet med leverandøren. Der er ingen, der er bekendte med, at leverandøren skulle have udført det arbejde, der er faktureret for.

Samtidig kan der ikke findes tilgængelig information om leverandøren og dens relaterede personkreds, der understøtter det arbejde – primært kloak- og vvs-virksomhed – som leverandøren angiveligt har udført.

Uacceptabelt og uforståeligt
Det er ikke muligt, at den type kloak- og vvs-arbejde kan have været udført, uden som minimum at varmemestrene var orienteret om det.

Der er tale om arbejde, som kræver opgravning eksempelvis udskiftning af brønde, tv-inspektion og strømpeforing af kloakrør, udskiftning af faldstammer mv., ligesom beboerne i mange tilfælde skulle have været adviseret, hvilket ikke er sket.

Sammenfattende understøtter EY’s undersøgelse mistanken om, at den tidligere medarbejder med stor sandsynlighed har begået bedrageri mod boligforeningen ved at misbruge sin betroede stilling til uretmæssigt at begunstige leverandøren.

EY har i sin undersøgelse ikke fundet anledning til at tro, at andre medarbejdere har været involveret i bedrageriet

- Det er naturligvis en trist sag, som vi både i hovedbestyrelsen og blandt alle medarbejdere er meget berørte af. Det er helt uacceptabelt og uforståeligt, at en ansat og kollega, som man har haft tillid til, med stor sandsynlighed har stjålet af beboernes penge, siger direktør Bjarne Wissing.

Boligforeningens hovedbestyrelse oplyser, at hvis det ikke lykkes at få tilbagebetalt de penge, som afdelingerne med stor sandsynlighed er blevet bedraget, vil afdelingerne blive kompenseret for tabet fra boligforeningens dispositionsfond for at sikre, at tabet ikke påvirker beboernes husleje eller afdelingernes henlæggelser til planlagt vedligehold.

Samtidig indgiver boligforeningen påkrav mod leverandøren for det samlede beløb.

16/4 2024