scroll
Lovgivning virker: Flere efterspørger bæredygtighed i byggerietUndersøgelserne blev foretaget i december 2023. 1145 professionelle kunder og 5783 private kunder deltog.

Lovgivning virker: Flere efterspørger bæredygtighed i byggeriet

Klimakravene fra 2023 har haft stor indflydelse på den grønne omstilling i byggeriet, viser en undersøgelse blandt kunder hos byggecenterkæden Stark. Resultaterne peger på, at nye skærpede klimakrav vil accelerere det bæredygtige byggeri

1. januar 2023 trådte der skærpede regler i kraft for nybyggeri i bygningsreglementet.

Reglerne betød blandt andet, at klimapåvirkninger fra nybyggeri skulle dokumenteres med en såkaldt livscyklusvurdering (LCA). Nybyggeri over 1000 m2 skulle desuden overholde en grænseværdi for sin CO2-udledning.

Reglementet har siden skubbet byggeriet i en grønnere retning. Det viser en undersøgelse, som Stark for sjette år i træk har foretaget blandt sine kunder.

Starks professionelle kunder har siden slutningen af 2022 oplevet en stor stigning i efterspørgsel på bæredygtighed i byggeprojekterne.

Det gælder for eksempel de kommunale bygherrer og almennyttige boligselskaber, hvor der ses en vækst i efterspørgslen på henholdsvis 53 % og 47 % Til sammenligning har væksten i samme periode blot været 6 % hos de private boligejere.

Regeringen og et bredt politisk flertal har indgået en aftale om at skærpe klimakravene yderligere fra 1. juli 2025.

Udover en generel skærpelse af udledningskravene vil ændringerne blandt andet betyde, at der kommer grænseværdier på nybyggeri af både parcelhuse og ferieboliger. Områder, der typisk angår private boligejere.

- Vores undersøgelse har vist, at lovgivningen fungerer som katalysator for adfærdsændring, og jeg vil derfor også gerne rose regeringen og partierne bag for indholdet af den nye aftale.

Den kommer uden tvivl til at stimulere opmærksomheden på bæredygtigt byggeri, også på det private boligmarked, siger Britta Korre Stenholt, administrerende direktør for Stark Danmark.

Øgede krav til dokumentation
Den nye aftale vil afføde øgede krav til dokumentation af både materialer og byggeproces - en opgave, som vil blive pålagt alle byggeriets aktører i større eller mindre grad, og som Stark kan assistere både private og professionelle kunder med.

- Vi har uddannet over 300 medarbejdere i at rådgive om alt fra klimakrav til dokumentation og miljøcertificerede materialer. Derudover har vi i efteråret lanceret online-platformen Stark KlimaLog, hvor vores kunder blandt andet kan få et overblik over CO2-udledning og miljømærker på produktniveau.

- De kan også med få klik få en samlet klimarapport for den enkelte byggeplads, fortæller Kristian Fribo, bæredygtighedschef i Stark Danmark.

Udover rådgivning og hjælp til dokumentationen udvider Stark løbende sit udvalg af miljøcertificerede materialer, så byggeriets aktører nemmere kan foretage mindre CO2-udledende produktvalg.

Undersøgelserne blev foretaget i december 2023. 1145 professionelle kunder og 5783 private kunder deltog.

De professionelle kunder blev blandt andet spurgt:

- Hvor ofte stiller dine kunder krav om bæredygtighed på byggeprojekterne?

Hos dem, der svarede Ofte, Meget ofte eller Altid, lå den største procentvise vækst fra 2022 til 2023 hos kommunale bygherrer og almennyttige boligselskaber. Her gik væksten fra henholdsvis 26 % til 40 % og fra 21 % til 31 %

-dc

10/6 2024