scroll
Med Hillerødmotorvejen som tagDer mangler cirka 3,9 mio. kr. til realisering af projektet. Illustration: JaJa Architects.

Med Hillerødmotorvejen som tag

Lokale og Anlægsfonden har netop bevilliget to millioner kroner til et helt unikt idrætsanlæg til både cricket, mountainbikeryttere og løbere. Anlægget er placeret under Hillerødmotorvejen i Gladsaxe. Projektets titel er Slagsportscentret og Pitstoppet

Ved Skovbrynet Station på kanten til Hareskoven drømmer Gladsaxe Kommune og fodboldklubben AB om at opføre et helt særligt idrætsanlæg under Hillerødmotorvejen.

Det samlede budget for projektet er godt ni millioner kroner. Med en bevilling på to millioner kroner fra Lokale og Anlægsfonden er realiseringen af projektet rykket et skridt nærmere.

Anlægget består af to dele.

Dels et slagsportscenter med to kastebaner og andre faciliteter til cricketsporten, dels et pitstop med omklædningsrum, vand, toiletter og koldtvandsbrusere til alle aktive borgere, som vil benytte Hareskoven til for eksempel mountainbike-ture, gåture eller løb.

Den særlige placering under Hillerødmotorvejen betyder, at motorvejen fungerer som tag, så cricketspillerne kan spille cricket året rundt, ligesom faciliteterne kan benyttes af andre brugere, uanset om det sner eller regner.

- Der er rigtig mange gevinster ved at være fysisk aktiv og vi ønsker, at borgere i Gladsaxe har så mange muligheder for at være aktive som muligt. Der er ingen tvivl om, at centeret vil være en stor gevinst for både cricketspillerne, mountainbikerytterne, løbere og andre, der er aktive på Hareskovens mange stier.

- Derfor er vi meget glade for opbakningen fra Lokale og Anlægsfonden til projektet, og vi håber snart at opnå en fuld finansiering. Jeg vil samtidig gerne anerkende de frivillige i AB, som lægger mange timer i projektet. Cricketafdelingen er desuden kendt for deres store sociale engagement i lokalområdet, siger borgmester Trine Græse (S).

Mødested med masser af liv og aktivitet
- Hareskoven er et naturskønt område, som bruges af rigtig mange til aktiviteter i fritiden, og ligesom mange andre steder med attraktive naturaktiviteter mangler der gode steder at mødes, og det er netop det, projektet handler om.

- At behovet for et mødested kombineres med en længe ønsket facilitet til cricketspillerne fra naboklubben, er godt set, og at motorvejens brolegeme ovenikøbet bruges som overdækning er godt tænkt. Vi glæder os til at følge tilblivelsen, siger direktør i Lokale og Anlægsfonden Jon Gerner.

AB fik tilbage i 2019 idéen til at etablere cricketfaciliteten under motorvejen.

Siden har Gladsaxe Kommune og AB's cricketafdeling udviklet projektet, så det sammensatte idrætsanlæg nu rummer flere funktioner, flere forskellige brugergrupper og dermed bidrager med en masse liv og aktivitet på stedet.

- Som forening har det været vigtigt at gå kreativt og nysgerrigt til værks for at bringe idéen om en helårs træningsfacilitet for vores cricketspillere frem til det projekt, som vi står med nu.

- De nye træningsfaciliteter gør det muligt at udvide vores aktiviteter med for eksempel pige- og damehold samt i forhold til folkeskoler og andre målgrupper i lokalområdet. Vi håber, at projektet snart kan gennemføres, siger formand for Akademisk Boldklub, Ulrik Rasch.

Gladsaxe Kommune har sideløbende været i dialog med Dansk Mountainbike Klub om etablering af spor og pump-track i umiddelbar tilslutning til den nye facilitet.

Det er en forudsætning for projektets gennemførelse, at der opnås en fuld finansiering. Den videre fundraising er i fuld gang.

Projektets titel er Slagsportscentret og Pitstoppet. Faciliteterne er tegnet af JaJa Architects.

Projektet udføres på et areal, som er stillet til rådighed af Vejdirektoratet.

Den samlede projektudgift er på 9.120.000 kr.

Gladsaxe Kommune har givet tilsagn om 2.450.000 kr., AB Cricket har givet tilsagn om 50.000 kr., Realdania har givet tilsagn om 750.000 kr., og Lokale og Anlægsfonden har givet tilsagn om 2.000.000 kr.

Der mangler således fortsat godt 3,9 mio. kr. til realisering af projektet.

Udsigtstrappe skaber overblik
Pitstoppet og Slagsportscenteret er placeret bag en fælles, høj 'indhegning' bestående af et træskelet med polycarbonatplader i varierende gennemsigtighed. Polycarbonatpladerne langs kastebanerne er så transparente, at det der er muligt at betragte sporten udefra.

Slagsportscenteret indeholder blandt andet to kastebaner samt areal til træningsøvelser. Kastebanerne er omkredset af net, som kan fange boldene.

Kastebanerne bliver forsynet med kastemaskiner og banerne er oplyst efter internationale standarder for sporten.

For brugerne i Slagsportscenteret er bygningens overflade udformet som en stor trappe, hvorfra man kan betragte træningen.

Pitstoppet indeholder toiletter, herunder handicaptoilet, omklædningsrum, tappested for koldt vand og koldtvandsbruser.

-dc

24/5 2024