LCA
LCA
scroll
NCC står for næste skridt i transformationen af GellerupparkenRenoveringen af den første blok går i gang i foråret 2025. Hele projektet forventes afsluttet ved udgangen af 2029. Foto: Brabrand Boligforening.

NCC står for næste skridt i transformationen af Gellerupparken

Brabrand Boligforening vælger NCC som totalentreprenør til stor renovering og ombygning af fem syvetagers blokke i Gellerupparken, der skal sikre tidssvarende boliger, som led i arbejdet med at skabe en attraktiv bydel

Gellerupparken står over for en gennemgribende renovering og ombygning af fem høje blokke i syv etager, og det bliver NCC, der skal stå i spidsen for det store projekt.

Det står klart, efter at Brabrand Boligforening har udpeget entreprenørvirksomheden som vinder af totalentreprisen, der skal opgradere og modernisere de markante blokke, der knejser over byen i det vestlige Aarhus.

Tidligere er to af de høje blokke i Gellerupparken transformeret og renoveret, og nu følger altså de sidste fem med 600 boliger, der gennem projektet øges til 750, hvilket giver helt nye typer og størrelser og et mere varieret boligudbud, som i højere grad matcher boligmarkedet.

Den ind- og udvendige renovering er et væsentligt element i helhedsplanen og et markant skridt på vejen mod at omdanne Gellerup fra et udsat boligområde til en attraktiv bydel i naturlig sammenhæng med det øvrige Aarhus, fortæller direktør i Brabrand Boligforening Kristian Würtz.

- Med dette ambitiøse renoveringsprojekt fremtidssikrer vi vores boliger og udearealer ved at opgradere og forbedre dem til glæde for eksisterende såvel som nye beboere.

- Det sker samtidig med, at vi bevarer og forædler arkitekturen i de modernistisk inspirerede boligblokke, der blev opført sidst i 1960'erne, siger han.

Byhusbånd med citylejligheder
Helt konkret kommer der flere mindre og færre store boliger. Det sker ved, at to opgange i hver blok ombygges, så der bliver fire boliger på hver etage imod tre i dag.

Trappeopgange i de to nederste etager bygges om og åbnes til dobbelthøje rum, hvor der skabes et byhusbånd med citylejligheder – en slags rækkehuse med murede facader. Desuden etableres et mindre antal tilgængelighedsboliger med ekstra plads og bedre adgangsforhold.

Med renoveringen og ombygningerne får alle boliger nye overflader, nye badeværelser, nye installationer samt ny ventilation, som vil sikre et godt indeklima. 

Udvendigt afrenses blokkenes facader og malerbehandles, gavle efterisoleres og beklædes med nye overflader, mens vindues- og dørpartier i facader udskiftes med energiruder - dertil kommer nye tage på alle blokke.

Alle udearealer herunder grønne arealer, nærarealer ved blokke, legepladser, cykelskure, affaldsstationer og parkeringsarealer istandsættes og opgraderes ved alle blokkene, så der skabes brugbare, trygge og grønne parkrum.

NCC's totalentreprisehold udgøres af arkitekterne C.F. Møller Architects og ingeniørfirmaet Ingeniør'ne, og hos NCC er man stolte af, at Brabrand Boligforening har peget på deres løsning.

- Vi er glade for at være blevet valgt til opgaven, da den jo har en størrelse og en kompleksitet, hvor vi virkelig kan skabe værdi med den faglige bredde og dybde, vi har.

- Vi ser frem til, at vi en gang efter sommeren får en ubetinget kontrakt i hånden, siger Peter Rantil Smith, som er områdedirektør for renovering i Byggeri Vest.

Om projektet

Bygherre: Brabrand Boligforening. 5 høje blokke med 600 lejligheder renoveres og ombygges til samlet 750 boliger. Projektet har et samlet budget på ca. 1,3 mia. kroner.

Totalentreprise: NCC med C.F. Møller Architects og Ingeniør'ne.
Der forventes indgået betinget kontrakt i august. Når der forelægger godkendt skema B, indgås den endelige kontrakt, hvilket forventes at kunne ske i efteråret.

Alle blokke etableres med bybåndet i parterre, det dobbelthøje transparente indgangsparti samt citylejligheder.

På denne måde bliver der etableret nye åbne og indbydende facader, der interagerer med nærmiljøet. Alle boliger skal enten basisrenoveres (nye overflader, nye badeværelser, nye installationer samt ny ventilation) eller bygges om.

Renovering af de 5 blokke i Gellerupparken vil bygge på erfaringer fra pilotprojekter, hvor to blokke i Gellerupparken og én blok i Toveshøj er blevet transformeret og renoveret.

Under pilotprojekterne blev forskellige potentialer og udfordringer undersøgt og nyskabende initiativer afprøvet – hvor portåbningen og vejførelsen gennem blokken B4 er en af de mest bemærkelsesværdige.

Der er i hele projektet stort fokus på bæredygtighed, genbrug og genanvendelse af eksisterende materialer - også til nye funktioner.

F.eks. genindbygges betontrappetrin fra udvendige trappetårne i terrænet. Overskudsbeton vil blive knust og genbrugt som materiale til byggematerialer eller til at fylde veje. Derudover vil trægulve i de renoverede lejligheder blive genetableret efter udskiftning af vand- og varmerør.

I de renoverede boliger vil beboerne blive midlertidig genhuset, mens de venter på at kunne flytte tilbage til en nyistandsat lejlighed. I boliger, der ombygges, er der tale om permanente genhusninger.

Om udviklingen af Gellerupparken

Gellerupparken er Brabrand Boligforenings største afdeling og er opført i perioden 1968-72. Den er tegnet af arkitekt Knud Blach Petersen.

Helhedsplanen, som Brabrand Boligforening og Aarhus Kommune samarbejder om, beskriver den samlede plan for, hvordan Gellerup og Toveshøj forandres fra et socialt udsat boligområde til en attraktiv bydel.

Et fundamentalt element i helhedsplanen er en gennemgribende indvendig og udvendig renovering af de blivende blokke og opførelsen af nye boligtyper.

Men i tillæg til de store, fysiske forandringer arbejdes der også med nye arbejdspladser, forbedrede forhold for erhvervslivet, et spirende kulturliv, en ny skole og en markant social indsats.

Området har allerede fået en prisvindende bypark, ny infrastruktur, flere offentlige bygninger og mere blandet boligbyggeri.

I alt syv lave blokke med 400 boliger skal rives ned i Gellerupparken som en del af udviklingsplanen for området. Brabrand Boligforening er som følge af lovgivningen forpligtet til at gennemføre planen inden 2030.

-dc

8/7 2024