LCA
LCA
scroll
Sådan kan fremtidens voksende gruppe af demente bo og leveDemenslandsbyen skal opleves som et levende sted, hvor også naturen spirer og gror.

Sådan kan fremtidens voksende gruppe af demente bo og leve

Den nye demenslandsby ’Furuset Haveby’ tilbyder rammer, der minder om et hjem og et landsbysamfund. Med frodige haver, en landsbygade og demensvenligt design har beboerne fået trygge og mere frie rammer at opholde sig og bo i

Med en enormt voksende gruppe af ældre demente på verdensplan, er der behov for at gentænke fremtidens omsorgsbyggeri.

Furuset Haveby skal være et eksempel på, hvordan omsorgsarkitektur kan understøtte værdien af den pleje og omsorg, som samfundet investerer i.

- De demografiske forandringer, vi står overfor, kræver, at vi innoverer og videreudvikler vores pleje- og sundhedstilbud.

- Med Furuset Haveby har vi designet specifikt til ældre demente med ønsket om at give dem et plejehjem, der minder mere om et hjem og et lokalsamfund end en institution, og hvor hverdagen bliver forbedret gennem arkitekturen både for beboere, pårørende, personale og sundhedsaktører, siger Johannes Molander Pedersen, partner i Nord Architects.

Furuset Haveby er designet som en landsby, hvor de 112 beboere frit kan bevæge sig rundt i trygge omgivelser.

- Arkitekturen fokuserer på, at beboerne med nedsatte kognitive evner skal føle sig hjemme og som en del af sunde, trygge naboskaber.

- Bebyggelsen er derfor baseret på et landsbykoncept med intentioner om, at brugerne skal fortsætte livet og hverdagen i et fællesskab med omsorg, aktiviteter og rekreation, siger Sixten Rahlff, partner i 3RW arkitekter.

Demenslandsbyen er formet ud fra principper om demensvenlig indretning med materiale- og farvekoncepter, der understreger et hjemligt miljø med god orientering.

Materialer, overflader, dagslys og akustik er valgt ud fra en balance mellem æstetisk udtryk, sanselige kvaliteter, wayfinding, miljøvenlighed og driftsmæssige fordele.

Der er en stor rumlig variation og mange forbindelser mellem ude og inde, der giver beboerne mulighed for selv at vælge graden af social kontakt og fællesskaber alt efter mestringsevne.

Bebyggelsen er samlet omkring en landsbygade, hvor der ligger frisør, restaurant, bibliotek, kulturhus, drivhus, aktivitetsrum og træningsrum, og hvor mennesker indefra som udefra kan mødes i nye fællesskaber.

Det grønne og sanselige udendørsmiljø er prioriteret højt og er blevet kendetegnende for Furuset Haveby.

Med det arkitektoniske hovedgreb i form af tre sammenhængende norske 'gårdstun' er bygningerne placeret skånsomt i det skrånende landskab og udnytter stedets terrænforskelle til at etablere en generøs taghave, som sikrer direkte adgang til grønne udearealer for beboerne.

Taghaven løber gennem hele bebyggelsen i et loop, og sikrer at beboerne trygt kommer tilbage til deres udgangspunkt. Taghaven fremstår med masser af vegetation, urtehaver, drivhus og opholdsrum. 

Furuset Haveby er et Future Built projekt, der skal inspirere og vise vejen til fremtidens byggeri i bæredygtige og inkluderende samfund.

Future Built er et norsk innovationsprogram, som kombinerer social bæredygtighed, miljø- og klimamæssige tiltag og arkitektonisk kvalitet for at få et helt udstillingsvindue af innovative og realiserede projekter.

Nord Architects og 3RW arkitekters projekt ’Furuset Haveby’ er certificeret til Breeam Excellent med anvendelse af byggematerialer med lavt C02 aftryk, reduktion af miljøfarlige stoffer samt opnåelse af plusenerginiveau.

-dc

9/7 2024