scroll
Styrket samarbejde sikrer bedre vilkår for ejerlejlighedsejere- Mange interesser flugter, så det er et rigtig godt match, og det vil give os endnu bedre muligheder for at sætte fokus på ejerforeningerne, som vi jo i forvejen har fokus på, siger Peter Stenholm.

Styrket samarbejde sikrer bedre vilkår for ejerlejlighedsejere

Ejerlejlighedernes Landsforening fusionerer med EjendomDanmark, så foreningen fremover bliver en del af branchens samlende organisation. Fusionen sker i forlængelse af et mangeårigt, konstruktivt samarbejde mellem de to organisationer

En ny æra for ejerlejlighedsejere i Danmark er ved at tage form, idet Ejerlejlighedernes Landsforening har besluttet at fusionere med brancheorganisationen EjendomDanmark.

Denne fusion markerer et vigtigt skridt i retning af en mere samlet og stærk repræsentation af ejendomsejernes interesser på landsplan.

Medlemmerne i Ejerlejlighedernes Landsforening har endeligt vedtaget at fusionere med EjendomDanmark, så de fremover bliver optaget som medlemmer i den landsdækkende organisation, der repræsenterer ejendomsbranchen bredt set.

Det styrkede samarbejde vækker stor glæde hos begge parter:

- Vi er meget glade for, at vi kan byde medlemmerne af Ejerlejlighedernes Landsforening velkomne som medlemmer af EjendomDanmark – særligt da de i forvejen er vores meget nære samarbejdspartner.

- Vi har sat stor pris på vores mangeårige parløb, og jeg glæder mig til fremtiden, siger Peter Stenholm, adm. direktør i EjendomDanmark.

- Fusionen er kulminationen på et årelangt samarbejde, der altid har været konstruktivt og givende.

- Derfor er jeg glad for, at vores medlemmer har truffet beslutningen om helt at blive en del af EjendomDanmark, og jeg glæder mig til fortsat at have fokus på ejerlejlighedernes interesser i et nyt udvalg, siger Peter Lautrup, formand i Ejerlejlighedernes Landsforening.

Fælles interesser
En del af samarbejdet indebærer nemlig også, at der i EjendomDanmark regi oprettes et nyt ejerlejlighedsudvalg.

- Mange interesser flugter, så det er et rigtig godt match, og det vil give os endnu bedre muligheder for at sætte fokus på ejerforeningerne, som vi jo i forvejen har fokus på.

- Jeg glæder mig også til at fortsætte samarbejdet med de stærke kræfter i Ejerlejlighedernes Landsforening, der nu fortsætter i et udvalg her i EjendomDanmark, og som Peter Lautrup heldigvis fortsætter som formand for, siger Peter Stenholm.

Medlemmerne af Ejerlejlighedernes Landsforening traf beslutningen om at nedlægge sig som selvstændig forening og melde sig ind i EjendomDanmark på et ekstraordinært delegeretmøde.

På en ekstraordinær generalforsamling i EjendomDanmark blev der kort tid inden også enstemmigt valgt at bakke op om samme beslutning.

-rh

11/6 2024