LCA
scroll
Svært at være bæredygtig: Profferne ved for lidt og skal dokumentere for meget Det er sjette år i træk, at Stark laver undersøgelsen, som blev gennemført i december 2023. 1145 professionelle kunder deltog i undersøgelsen.

Svært at være bæredygtig: Profferne ved for lidt og skal dokumentere for meget

Det er tidskrævende at bygge bæredygtigt. Sådan lyder det fra over halvdelen af Starks professionelle kunder i ny undersøgelse. Undersøgelsen viser også, at flertallet af kunderne ikke føler, at de har tilstrækkelig viden om miljøvenlige materialer

Der stilles flere og flere krav til byggeriets aktører blandt andet i form af miljødokumentation af materialer.

Det rammer også Starks professionelle kunder, fremgår det af virksomhedens årlige bæredygtighedsundersøgelse. Kunderne har her svaret på, hvordan bæredygtighed, krav og dokumentation påvirker deres arbejde.

Kunderne er blandt andet blevet spurgt til de største udfordringer ved at bygge bæredygtigt. Her svarer 52 %, at det er tidsforbruget ved ekstra administration og dokumentation. I 2019 var det 35 %.

- Der er løbende blevet føjet flere klimakrav til byggeriet gennem de seneste år. I januar 2023 kom blandt andet nye klimakrav i bygningsreglementet om livscyklusanalyser og grænseværdier i CO2-udledning ved nybyggeri.

- I undersøgelsen kan vi tydeligt se, at det udfordrer kunderne tidsmæssigt i hverdagen, siger adm. direktør hos Stark, Britta Korre Stenholt.

40 % af de professionelle kunder oplever manglende viden som en anden stor udfordring.

På trods af en oplevelse af generelt at vide mere om området svarer knap seks ud af ti kunder nej til spørgsmålet: ’Føler du, at du har tilstrækkelig viden om, hvilke byggematerialer, der er bæredygtige?’

På spørgsmålet om, hvordan Stark kan hjælpe med at give kunderne mere viden, svarer hver tredje, at de ønsker sig flere brochurer, guides, artikler på Stark.dk og fyraftensmøder, men tendensen er vigende.

Til gengæld efterspørger flere dokumentation for materialernes klimaftryk på deres faktura. Undersøgelsen viser her en stigning fra 26 % til 37 % over de seneste fem år.

- Det vidner om, at kunderne efterspørger dokumentation, der er så lettilgængelig som muligt. Man skal gøre det, man er god til. Vores kunder er gode til at bygge og finder i mange tilfælde ikke inspiration ved at indsamle dokumentation.

- Med Stark KlimaLog imødekommer vi kundernes ønske om mere viden, men vi serverer den også på en nem og overskuelig måde, fortæller Kristian Fribo.

Om undersøgelsen 

Undersøgelsen er foretaget af analysefirmaet A&B Analyse blandt Starks professionelle kunder i perioden fra d. 8/12 til d. 18/12 2023. Formålet med undersøgelsen er at afdække emnet bæredygtighed i byggebranchen set fra de professionelle kunders perspektiv.

Respondenterne har svaret på spørgsmål vedrørende deres erfaringer med og holdninger til bæredygtigt byggeri. 1145 kunder deltog i årets undersøgelse. Det er sjette gang, Stark laver sin årlige bæredygtighedsundersøgelse.

14/5 2024