LCA
scroll
Tilbage til 1887 Det lerindskud, der lå i gulvet, har holdt i over 100 år, så mon ikke det er bedre end det nutidige alternativ, vi kunne finde på? Nu gør vi jo bare, som de gjorde i 1887, siger Chris Corneliussen.

Tilbage til 1887

Det strategiske byggepartnerskab Trust stødte på alvorlige udfordringer under renoveringen af Guldberg Skolen. Med hjælp fra forskningen fandt de det oplagte svar lige foran næsen på dem

Da projektleder Chris Corneliussen og hans team åbnede gulvkonstruktionen på Guldberg Skolen gav det hurtigt store hovedbrud.

– Der var asbest i det oprindelige lerindskud og råd og svamp i bjælkeenderne i etageadskillelsen. Det lugtede umiddelbart af en løsning med gulvkonstruktion af gips og stål, som var meget ressourcekrævende for både medarbejderne og for miljøet.

- Produktionen af gips, stål og traditionel isolering er ressourcetungt for miljøet. Ergonomisk er gulvgips svært at arbejde med, fordi vi ikke kan få en løftevogn ind i bygningen, når der ikke er noget gulv – det er jo det, vi er ved at lægge, siger Chris Corneliussen.

Holdet fra Guldberg Skolen kastede sig over at finde en alternativ løsning.

– I samarbejde med DBI (Danmarks Brandteknologisk institut, red), vores rådgivere og Søren Vadstrup, som er restaureringsarkitekt og lektor i historisk byggeteknik og materialelære, fandt vi ud af, at løsningen skulle findes tilbage i 1887, hvor skolen blev bygget.

- Dengang brugte man lerindskud, som er fyldningsmateriale af ler til etageadskillelse – og den gamle metode har vi nu bragt tilbage, siger Chris Corneliussen.

Lerindskud i etageadskillelsen er historisk set ofte blev brugt i ældre bygninger (fra ca. 1796 til 1950), hvor der er lagt ler mellem bjælkerne mellem gulv og loft.

Byggemetoden er senere blevet udfaset til fordel for mere moderne byggematerialer, men på Guldberg Skolen har Chris Corneliussen fået fidus til den gamle metode:

– Lerindskud har fugt- og temperaturregulerende egenskaber, dæmper støj og er brandsikkert. Leret kan også være med til at udtørre og dermed bevare træbjælkerne i etageadskillelsen. Lerindskud er den bedste måde at gøre det på.

- Det lerindskud, der lå i gulvet, har holdt i over 100 år, så mon ikke det er bedre end det nutidige alternativ, vi kunne finde på? Nu gør vi jo bare, som de gjorde i 1887, siger han.

Lerindskuddet til Trust-projektet er et overskudsprodukt fra udgravninger på andre sjællandske byggeprojekter. Leret bearbejdes, inden det bliver leveret, og det er ikke et produkt, som slipper op lige foreløbig, fortæller Chris Corneliussen:

– Hvis det her ler ikke blev indarbejdet i vores projekt, skulle det køres væk fra byggepladserne uden noget formål og ville resultere i spild.

- Vi er også glade for, at det er simpelt. Det kommer i en stor sæk, bliver skovlet op i en trillebør, det bliver kørt op, vippet ud, rettet af, og så går der nogle folk og stamper det med nogle store støvler.

- Og fra at være en løs, arbejdsom blanding af ler og muld, der kan formes og klemmes, bliver det et hårdt og stabilt underlag, siger han.

Det strategiske partnerskab Trust består af Enemærke & Petersen, Sweco, Nøhr & Sigsgaard, Dominia, Norconsult, Lytt og Kragh & Berglund.

-dc

15/5 2024