scroll
Vil eksperimentere med CO2-reducerede byggematerialer i testbyggerier Rækkehusets vægge opbygges af halmbaserede elementer fra EcoCocon.

Vil eksperimentere med CO2-reducerede byggematerialer i testbyggerier

Pensionsselskabet PKA og entreprenørvirksomheden A. Enggaard vil fremme udviklingen af CO2-reducerede byggematerialer via en række testbyggerier, hvor nye alternative materialer og håndværksmetoder bringes i spil

Udvikling og afprøvning af alternative byggematerialer og -metoder i praksis er afgørende for at sætte yderligere skub i den grønne omstilling af byggeriet.

Sådan lyder det enstemmigt fra to af byggeriets største aktører, henholdsvis PKA og entreprenør A. Enggaard A/S.

De har via deres fælles ejendomsselskab PKAE Ejendom planlagt en række testbyggerier forskellige steder i landet, der skal indgå i rigtige byggerier og efterfølgende bebos af private, der skal afprøve de nye boligformer:

- Dansk byggeri er baseret på velafprøvede byggematerialer og -metoder, og sådan bør det også være. Men der er behov for, at vi tør afprøve nye og anderledes materialer og håndværk i praksis, så vi blandt andet kan hjælpe producenterne med proof of concept.

- For først derefter kan produktionen af de nye løsninger blive opskaleret og mere bredt blive anvendt i nye byggerier. Det er denne proces, vi gerne vil være med til at fremme via vores testbyggerier, siger ejendomsdirektør Nikolaj Stampe fra PKA.

PKA har sammen med A. Enggaard lagt en plan for realisering af en række testbyggerier, der skal sætte nye materialer og metoder på landkortet til inspiration for andre:

- Omstillingen af byggeriet er i fuld gang, men det er vigtigt, at det sker på en forsvarlig og sikker måde med respekt for hele værdikæden – ellers ender det ikke reelt bæredygtigt.

- Derfor mener vi, at det er helt afgørende at understøtte nye byggematerialers fremvækst i rigtige byggeprojekter, og herigennem markedsafprøve byggeproces og færdige boliger, forklarer entreprenør Asger Enggaard fra A. Enggaard.

Rækkehus med biogene materialer
A. Enggaard er med PKAE Ejendom som bygherre allerede i gang med at opføre det første byggeri, som er et rækkehus med tre boliger på hver 100 m2, i de biogene materialer halm, industriel hamp, ler, kalk og træ. Huset bygges i Tranders Høje, der er en ny bydel i det østlige Aalborg, der består af både traditionelt etagebyggeri og nye boligformer.

Rækkehusets vægge opbygges af halmbaserede elementer fra EcoCocon, der er skalmuret med hempcrete-blokke fra Havnens Hænder med kalkpuds udvendigt og lerpuds indvendigt.

Taget består af en trækonstruktion med træspåner, mens de indvendige lofter er beklædt med CO2-reducerede gipsplader:

- Vi bruger veldokumenterede byggematerialer, som er langt i modningsprocessen, men som endnu ikke findes i egentlig storskala-produktion. Samtidig har vi måttet støve nogle gamle håndværksmæssige metoder af i samarbejde med nogle af vores underentreprenører.

Det gælder eksempelvis den indvendige lerpuds, som kun få håndværkere mestrer i dag, fortsætter Asger Enggaard.

Projektet har først og fremmest fokus på at bygge alternative inder- og ydervægge, og her viser en LCA-analyse fra Ekolab, at anvendelsen af de biogene materialer medfører en reduktion af CO2-udledningen med godt 60 % sammenlignet med traditionelle materialevalg.

LCA-analysen viser også meget tydeligt, hvilke bygningsdele der er mest klimabelastende, og det bidrager til læring hos både ledelse og medarbejdere i A. Enggaard og PKA.

De tre rækkehuse forventes at stå færdige til sommer, hvorefter de skal udlejes som boliger:

- Det er vigtigt for os både at teste, hvordan det er at bebo husene, men også at foretage en markedsafprøvning. Derfor vil husene i første omgang være lejeboliger, så risikoen ligger hos os som bygherrer og ikke hos beboerne, siger Nikolaj Stampe.

Planlægningen af de næste testbyggerier i Aarhus og København er også allerede i gang og forventes at blive færdigbygget i de kommende år.

-dc

7/6 2024