LCA
LCA
scroll
Debat: Aarhus Tech gør meget for at støtte elever med behov Frafaldsprocenten på tømreruddannelsen på Aarhus Tech er ifølge Søren Berg Knudsen lidt under landsgennemsnittet.

Debat: Aarhus Tech gør meget for at støtte elever med behov

På Aarhus Tech mener chefkonsulent Søren Berg Knudsen, at der er plads til alle unge uagtet diagnose, og han ærgrer sig over en række dårlige oplevelser, som tidligere elev Frederik Harbøll Ihle senest har beskrevet i et debatindlæg her på siden

På Aarhus Tech er vi naturligvis ærgerlige over Frederik Harbøll Ihles oplevelse som elev på Aarhus Tech.

Fordi Frederiks uddannelsesforløb på Aarhus Tech er underlagt GDPR, kan vi desværre ikke bibringe oplysninger, der kunne nuancere hans debatindlæg. Til gengæld kan vi forholde os til de mere generelle kritikpunkter.

Hvad angår bemandingen i skoleoplæringen (Frederik skriver, at han oplevede skolepraktikken som stærkt nedprioriteret), så er det korrekt, at der i en begrænset periode var lav bemanding på grund af udskiftning og sygdom.

Vi har fra august 2023 øget antallet af instruktører fra to til tre, hvilket er passende, da en stor del af eleverne løbende er på skoleforløb eller på praktikforløb i virksomhederne.

På Aarhus Tech prioriterer vi skoleoplæringen højt. Vi stræber efter at gøre det så virkelighedsnært som muligt og er i dialog med samarbejdspartnere om at åbne en skole-oplæring i et område, hvor der pågår massive renoveringsprojekter. På den måde bringer vi eleverne tættere på de virksomheder, der har brug for dem, ligesom deres arbejdsopgaver afspejler dem, de møder i virksomhederne.

Gennemsnitlig frafaldsprocent
På Aarhus Tech tager vi vores elevers uddannelse alvorligt, og det inkluderer lærernes tilstedeværelse og punktlighed. Derfor bliver der altid fulgt op af en leder, hvis en underviser en sjælden gang kommer for sent.

Episoden, hvor en lærer kom for sent til eksamen, kan vi ikke genkende.

Vi stræber efter at sikre, at alle vores elever får den bedst mulige uddannelse, og det inkluderer at have engagerede og punktlige lærere.

Frederik skriver, at tømreruddannelsen på Aarhus Tech har en enormt høj frafaldsprocent.

Sandheden er, at den ligger under landsgennemsnittet. De seneste tal fra ministeriet viser en frafaldsprocent på Aarhus Tech på 24,2 % for tømrere. På landsplan er den på 26 %.

Vi tilstræber selvfølgelig altid at nedbringe frafaldet. Vi har stort fokus på fastholdelse og fuldførelse, bl.a. gennem støtte- og trivselsindsatser.

Derfor er vi også stolte over, at vi er førende på SPS-området, og at vi gør meget for at støtte enhver elev, der måtte have behov. For at få tilkendt støtte skal man have en påvist diagnose, men vi giver også jævnligt støtte til elever, der på papiret ellers ikke har krav på det.

En ordentlig tone
På Aarhus Tech har vi klare retningslinjer for, hvad der er – og bestemt ikke er – acceptabel adfærd. Vi sikrer os naturligvis, at alle, der ansættes på Aarhus Tech, bliver bekendt med disse retningslinjer tidligt.

Vi har de senere år samarbejdet med Divérs og Boss Ladies for at dyrke en kultur af tryghed, gensidig respekt og plads til diversitet, så alle føler sig velkomne på Aarhus Tech.

Hvis en medarbejder virkelig har ytret sig på en nedsættende måde om kvinder og homoseksuelle, er det aldeles uacceptabelt og et klokkeklart brud på vores retningslinjer.

På samme måde er det uacceptabelt, hvis Frederik har oplevet, at undervisere i undervisningssammenhænge har delt personfølsomme oplysninger. På Aarhus Tech er dette naturligvis et privat anliggende.

På Aarhus Tech ønsker vi Frederik alt det bedste i hans fremtidige karriere. Vi håber, at han finder et arbejde, der ikke kun udnytter hans færdigheder og viden, men også giver ham mulighed for fortsat at vokse og udvikle sig som tømrer.

Vi værdsætter hans feedback og opfordrer ham til at kontakte os, hvis han har yderligere kritikpunkter eller forslag. Vi er altid åbne for dialog og stræber efter at forbedre vores uddannelsesmiljø for alle vores elever.

Dette debatindlæg er et svar på debatindlægget ’Det er kun for bøsser og gravide’.

Søren Berg Knudsen
Chefkonsulent – Uddannelser
Aarhus Tech
Telefon: 40599478
sbkn@aarhustech.dk

22/5 2024
 • Debat: Latrinær aftale skabte økonomisk guldkalv

  Debat: Latrinær aftale skabte økonomisk guldkalv

  debat ›Danskerne får ikke megen glæde af Femernforbindelsen i forhold til, hvis de havde kunnet køre over Storebælt for en brøkdel af prisen på Femern, mener BygTek-journalist, Dan Bjerring
 • Debat: ’Det er kun for bøsser og gravide’

  Debat: ’Det er kun for bøsser og gravide’

  debat ›Følger traditionerne indenfor håndværkeruddannelserne med tiden, og følger de med nutidens uddannelser, spørger en nyligt udlært tømrer fra Aarhus Tech, der undrer sig over oldnordisk jargon, lav professionalitet og ikke at føle sig prioriteret
 • Debat: If it aint broke – don’t fix it

  Debat: If it aint broke – don’t fix it

  debat ›Det vil skade Danmarks ambitioner om at være førende inden for bæredygtigt og innovativt byggeri, hvis regeringen piller for meget ved bygningskonstruktøruddannelsen, mener chefkonsulent i SMVdanmark, Kasper Munk Rasmussen
 • - Geopolitiske uroligheder får os til at trække os sammen

  - Geopolitiske uroligheder får os til at trække os sammen

  debat ›Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, oplevede en pæn stigning i antallet af opgaver i Europa i 2023. året før var det Asien, der trak de helt store overskrifter, og forandringen skyldes i høj grad den usikkerhed, der hersker på globale markeder
 • Ingeniørfirma: Københavns Kommune spænder ben for sig selv

  Ingeniørfirma: Københavns Kommune spænder ben for sig selv

  debat ›Udlejere får afslag på at renovere og omdanne uudnyttede boligarealer som loftrum og tidligere erhvervslejemål i Københavns eksisterende boligejendomme, fordi kravene ikke tager højde for det enkelte projekt, mener Peter Jahn og Partnere
 • Debat: Snedkeruddannelsen på teknisk skole er en joke

  Debat: Snedkeruddannelsen på teknisk skole er en joke

  trae ›Snedkeruddannelsen på teknisk skole er fyldt med så mange forhindringer, at det for mange unge er spild af alles tid at søge ind, advarer frustreret mor, hvis søn måtte droppe drømmen om at blive snedker efter et langt og besværligt forløb
 • Dansk Industri: Nye asbestregler er et vigtigt skridt

  Dansk Industri: Nye asbestregler er et vigtigt skridt

  nedrivning-og-miljoesanering ›Nyt lovforslag om autorisationsordninger er et markant skridt mod at forbedre sikkerheden ved nedrivning af asbestholdige materialer, mener Dansk Industri
 • Debat: Ny aftale om folkeskolen styrker vejen til erhvervsuddannelserne

  Debat: Ny aftale om folkeskolen styrker vejen til erhvervsuddannelserne

  debat ›Danske Byggecentres administrerende direktør, Palle Thomsen, jubler over flere elementer i den aftale for en ny folkeskole, som regeringen har indgået med flere partier i Folketinget