LCA
LCA
scroll
Ingeniørfirma: Københavns Kommune spænder ben for sig selv- Vi savner en bedre dialog med kommunen. Systemet er simpelthen for firkantet, siger partner i Peter Jahn og Partnere, Martin Daniel Nielsen.

Ingeniørfirma: Københavns Kommune spænder ben for sig selv

Udlejere får afslag på at renovere og omdanne uudnyttede boligarealer som loftrum og tidligere erhvervslejemål i Københavns eksisterende boligejendomme, fordi kravene ikke tager højde for det enkelte projekt, mener Peter Jahn og Partnere

Der skal fut i byggeriet, hvis man spørger overborgmester, Sofie Hæstorp Andersen (S). Med udsigt til en akut mangel på boliger – især af mindre slags – er der nu lagt op til en ny strategi for hovedstaden med fokus på at bygge nyt.

Hos rådgivende ingeniørfirmaet, Peter Jahn og Partnere, deler man dog ikke den samme begejstring.

Her opfordrer partner Martin Daniel Nielsen til at fjerne det ensidige fokus på nybyggeri og i stedet fokusere på en bedre udnyttelse af den samlede boligmasse, som står uudnyttet.

En ambition, der viser sig at være en umulighed for de kunder, der står tilbage med adskillige afslag på reetablering af nye lejligheder i deres eksisterende ejendomme.

- Kommunen spænder ben for sig selv. Kommuneplanen er kun tiltænkt nybyggeri, hvilket gør det svært for vores kunder at leve op til præcis samme krav, når det gælder omdannelse af deres bygninger og loftrum fra 1800 og 1900-tallet.

- Det er selvsagt ikke muligt, fortæller Martin Daniel Nielsen.

Det er især kravene til fælles udearealer, der gør det umuligt for bygningsejere at leve op til standarderne.

Ifølge kommuneplanen skal der nemlig være et bestemt antal pladser til cykler og udearealer pr. beboer ved etablering af nye boliger. Krav, der kan være svære at imødekomme, især når der er tale om at genoprette boliger i eksisterende ejendomme.

For direktør hos ejendomsselskabet Dansk Financia, Per Solberg Hansen, forstår man behovet for at kigge på det byggetekniske indenfor luft, rum og plads, når der er tale om etableringen af nye boliger i loftrum.

Direktøren påpeger, at den virkelige udfordring opstår, når eksisterende regler forhindrer genetableringen af lejligheder i rum, der tidligere har tjent samme formål.

- Det er en åbenlys modsigelse, udtrykker Per Solberg Hansen med mærkbar frustration.

- Jeg forstår ikke, at overborgmesteren går rundt og proklamerer, at man skal kigge på alternative og ekstraordinære løsninger for at imødekomme boligmanglen, når de så afviser sager, hvor disse muligheder faktisk kan blive en realitet, siger han.

Selvom kommunen på et dialogmøde i efteråret gav udtryk for, at den ville se mildere på ansøgninger om re- og etablering af lejligheder, er virkeligheden ifølge Per Solberg Hansen en anden.

Helt konkret står Dansk Financia med fire lejemål på 1. sal i en boligudlejningsejendom på Nørrebro.

Med ønsket om at omdanne disse lokaler, der i en periode har været anvendt til kontorer, til boliger målrettet studerende, unge par og enlige forældre, står han med udfordringen om at skabe flere kvadratmeter udenfor.

- Ved første afslag på ansøgningen blev det begrundet med manglende udearealer.

- Selv efter at vi forsøgte at omdanne noget areal i et ledigt butikslokale i stueetagen til cykelparkering fik vi endnu en afvisning, denne gang med begrundelsen, at det ville være i strid med lokalplanen, der kun tillader publikumsorienteret erhverv, forklarer Per Solberg Hansen og fortsætter:

- Det er grotesk, at kommunen i den konkrete sag kræver etablering af flere cykelparkeringspladser for at tillade omdannelse af kontorer til bolig, for i forhold til antallet af cykler, der parkeres ved ejendommen, gør det jo ingen forskel, om lokalerne bruges til kontor eller bolig.

- Med mindre naturligvis, at kommunen er af den opfattelse, at man ikke skal cykle til arbejde, hvis man arbejder på et kontor på Nørrebro.

Hos Peter Jahn og Parterne er budskabet klart: Reglerne spænder ben for udviklingen.

Det er især kravet om friarealer, som ofte står i vejen for en bedre udnyttelse af bygningsmassen.

Og det er ærgerligt i en by som København, der har succes med at skabe grønne områder og tilbyde beboere bynære naturoplevelser af høj kvalitet, mener partner Martin Daniel Nielsen.

- Vi møder ofte boligforeninger, som fortæller, at de sjældent bruger gården eller tagterrassen i deres ejendom til ret meget, fordi de bor lige ved siden af en park eller et andet område, som de benytter i langt højere grad.

- For dem giver kravene om friarealer ikke altid mening, siger han.

Samtidig opfordrer han til, at Københavns Kommune revurderer rammerne for deres byggeansøgningsproces.

-dc

3/4 2024
 • Debat: Latrinær aftale skabte økonomisk guldkalv

  Debat: Latrinær aftale skabte økonomisk guldkalv

  debat ›Danskerne får ikke megen glæde af Femernforbindelsen i forhold til, hvis de havde kunnet køre over Storebælt for en brøkdel af prisen på Femern, mener BygTek-journalist, Dan Bjerring
 • Debat: Aarhus Tech gør meget for at støtte elever med behov

  Debat: Aarhus Tech gør meget for at støtte elever med behov

  debat ›På Aarhus Tech mener chefkonsulent Søren Berg Knudsen, at der er plads til alle unge uagtet diagnose, og han ærgrer sig over en række dårlige oplevelser, som tidligere elev Frederik Harbøll Ihle senest har beskrevet i et debatindlæg her på siden
 • Debat: ’Det er kun for bøsser og gravide’

  Debat: ’Det er kun for bøsser og gravide’

  debat ›Følger traditionerne indenfor håndværkeruddannelserne med tiden, og følger de med nutidens uddannelser, spørger en nyligt udlært tømrer fra Aarhus Tech, der undrer sig over oldnordisk jargon, lav professionalitet og ikke at føle sig prioriteret
 • Debat: If it aint broke – don’t fix it

  Debat: If it aint broke – don’t fix it

  debat ›Det vil skade Danmarks ambitioner om at være førende inden for bæredygtigt og innovativt byggeri, hvis regeringen piller for meget ved bygningskonstruktøruddannelsen, mener chefkonsulent i SMVdanmark, Kasper Munk Rasmussen
 • - Geopolitiske uroligheder får os til at trække os sammen

  - Geopolitiske uroligheder får os til at trække os sammen

  debat ›Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, oplevede en pæn stigning i antallet af opgaver i Europa i 2023. året før var det Asien, der trak de helt store overskrifter, og forandringen skyldes i høj grad den usikkerhed, der hersker på globale markeder
 • Debat: Snedkeruddannelsen på teknisk skole er en joke

  Debat: Snedkeruddannelsen på teknisk skole er en joke

  trae ›Snedkeruddannelsen på teknisk skole er fyldt med så mange forhindringer, at det for mange unge er spild af alles tid at søge ind, advarer frustreret mor, hvis søn måtte droppe drømmen om at blive snedker efter et langt og besværligt forløb
 • Dansk Industri: Nye asbestregler er et vigtigt skridt

  Dansk Industri: Nye asbestregler er et vigtigt skridt

  nedrivning-og-miljoesanering ›Nyt lovforslag om autorisationsordninger er et markant skridt mod at forbedre sikkerheden ved nedrivning af asbestholdige materialer, mener Dansk Industri
 • Debat: Ny aftale om folkeskolen styrker vejen til erhvervsuddannelserne

  Debat: Ny aftale om folkeskolen styrker vejen til erhvervsuddannelserne

  debat ›Danske Byggecentres administrerende direktør, Palle Thomsen, jubler over flere elementer i den aftale for en ny folkeskole, som regeringen har indgået med flere partier i Folketinget