LCA
LCA
scroll
Cowi og Better Energy i 10-årigt el-samarbejdeBetter Energy planlægger at etablere endnu et solcelleanlæg ved Gerringe på Sydlolland, og det er herfra, der udbydes grøn strøm på attraktive vilkår til lokale virksomheder.

Cowi og Better Energy i 10-årigt el-samarbejde

Gennem elkøbsaftalen bidrager Cowi Danmark til opførelsen af en ny Better Energy-solcellepark med en forventet årlig produktion på 70 GWh strøm, eller hvad der svarer til omkring 43.000 danskeres årlige elforbrug

Ingeniør- og rådgivervirksomheden Cowi har indgået en 10-årig elkøbsaftale - en såkaldt Power Purchase Agreement (PPA) - med Better Energy. De to virksomheder har tidligere arbejdet sammen om dele af udviklingsarbejdet i forbindelse med Better Energys solcelleparker og deler en målsætning om at fremme den grønne omstilling gennem konkrete handlinger og projekter.

Cowi fokuserer blandt andet på initiativer relateret til bæredygtig energi, store infrastrukturprojekter, bæredygtige bygninger, og klimatilpasning og vand. Ud over at indkøbe supplerende vedvarende energi har Cowi valgt at afstå fra at indgå i projekter, der vedrører udvinding af fossile brændstoffer for effektivt at reducere miljøpåvirkningen.

- Bæredygtighed er rygraden i Cowis DNA, og vores omfattende ekspertviden på området giver os et særligt ansvar for at sætte fart på den grønne omstilling, siger Natalie Shaverdian Riise-Knudsen, adm. dir. i Cowi.

- Derfor har vi blandt andet sagt aktivt nej til projekter, der vedrører udvinding af fossile brændstoffer, og med denne PPA med Better Energy er vi med til at sikre, at der tilføres ny, grøn strøm til elnettet, fortsætter hun.

Partnerskaber, der accelererer den grønne omstilling
Better Energy har tidligere engageret Cowi som betroet rådgivningspartner i udviklings- og projekteringsfasen af flere af sine solcelleparker. PPA'en er endnu en mulighed for de to virksomheder til at drive omstillingen til vedvarende energi med projekter, der sigter mod øget biodiversitet og skaber værdi for lokalsamfund.

Strategiske partnerskaber med ligesindede virksomheder er afgørende for Better Energys tilgang til at skabe ny grøn energi i hele Europa.

- Vi er meget glade for at byde Cowi velkommen til et stigende antal Better Energy-partnere, og de kan være stolte over deres direkte bidrag til, at der står en ny solcellepark, siger Mikkel Thorup, direktør for elkøbsaftaler i Better Energy.

- En PPA er ikke kun et valg om at bevæge sig mod mere bæredygtig forretningspraksis, den bidrager også direkte til overgangen til grøn energi, tilføjer han.

Cowi har sammen med flere andre virksomheder på tværs af forskellige sektorer bidraget til, at en 55 hektar stor solcellepark placeret tæt på Hoby i Lolland Kommune nu producerer vedvarende energi. Solcelleparken forventes at producere 70 GWh strøm om året svarende til cirka 43.000 danskeres årlige elforbrug.

Der er indgået kontrakter på strømmen fra solcelleparken ved Hoby, men lokale virksomheder fra Lolland får også snart en unik mulighed for at aftage lokalproduceret, grøn strøm. Better Energy og Lolland Kommune har netop indgået en aftale, som giver lokale virksomheder i kommunen mulighed for at komme forrest i køen og købe grøn strøm på attraktive vilkår.

-dc

25/10 2023