LCA
LCA
scroll
- Flere kvinder i byggeriet gavner virksomheden og samfundet Under 10 % af den samlede arbejdskraft i byggebranchen består af kvinder.

- Flere kvinder i byggeriet gavner virksomheden og samfundet

Bravida har tilsluttet sig Dansk Industris diversitetsløfte, der dækker over 16 principper, som skal være med til at fremme kønsdiversitet på arbejdspladserne

Kun hver tredje fuldtidsansatte i den private sektor er kvinde, og den skæve kønsfordeling betyder, at Danmarks talentpulje ikke bliver udnyttet fuldt ud. Den skævhed vil Dansk Industri rette op på med initiativet Diversitetsløftet, der forpligtiger danske virksomheder til at arbejde for at opnå en mere ligelig kønsfordeling på alle niveauer fra elevpladser til bestyrelsesposter.

- Det særlige ved at være underskriver på DI’s diversitetsløfte er, at den tager udgangspunkt i og afspejler virksomhedens egen virkelighed. Vores branche har desværre en meget lav andel af kvinder – det er under 10 % i byggebranchen, der er kvinder, og færre jo højere op i ledelseslagene, vi kommer. Med vores underskrift forpligter vi os til at arbejde aktivt for at skabe større kønsdiversitet i ledelse og bestyrelse, hvilket vil være til fordel for både Bravida og for samfundet, siger Tinne Bertelsen, HR-chef hos Bravida Danmark, der samtidig opfordrer andre i branchen til at tilslutte sig initiativet.

Diversitetsløftet er baseret på 16 principper, der hjælper virksomheder til at opnå en mere ligelig kønsfordeling. Ambitionen er at gøre Danmark til verdens bedste land at leve og drive virksomhed i. Konkret er målet at opnå en 60/40 kønsfordeling for dansk erhvervsliv i 2030.

Ikke gennem tvang, men med respekt for de forskellige vilkår, der er for forskellige brancher og virksomheder. Derfor skal underskriverne arbejde med deres egne måltal, der afspejler disse vilkår. Det afgørende er ikke at nå den optimale 60/40 kønsfordeling, men at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning.

Ved at skrive under på Gender Diversity Pledge forpligter virksomheden sig til følgende:

At arbejde med egne måltal, der afspejler deres situation, udgangspunkt, branche og udviklingspotentiale.

At overvåge udviklingen i virksomhedens kønsmæssige sammensætning.

At rapportere årligt på indsatser, opnåede målsætninger osv. i virksomhedens årsrapport eller andre steder, hvor det er oplagt at rapportere på dette emne, f.eks. på virksomhedens hjemmeside.

At udarbejde en diversitetsstrategi eller handleplan, der offentliggøres inden for de første 12 måneder, efter underskriften er sat.

De 16 diversitetsprincipper

Vi mener, at diversitet gør os klogere som virksomhed
Vi ser diversitet som et konkurrenceparameter
Vi ser lige muligheder som en forudsætning for at kunne tiltrække og fastholde de bedste talenter
Vi deler data om vores egen kønssammensætning
Vi fastsætter specifikke mål
Vi anerkender, at den skæve kønsfordeling i danske virksomheder er en udfordring
Vi mener, at erhvervslivet skal gå forrest
Vi ønsker, at flere kvinder skal finde vej til den private sektor
Vi opfordrer til, at forældreorlov deles mere ligeligt
Vi går ind for øremærket barsel til mænd
Vi vil nedbryde kønsstereotype uddannelsesvalg
Vi går forrest med ledelse og adfærd, der skaber forandring
Vi skaber en ny fortælling om lederrollen
Vi fejrer menneskelig forskellighed
Vi har en inkluderende tilgang til minoriteters perspektiver
Vi nedbryder misforståede opfattelser af det offentlige og private arbejdsmarked

-dc

17/10 2023