LCA
LCA
scroll
MT Højgaard får over en halv milliard af Siemens for at udbygge elnettet

MT Højgaard får over en halv milliard af Siemens for at udbygge elnettet

MT Højgaard Danmark er en af flere samarbejdspartnere, der skal bygge, anlægge og renovere el-stationer i Vestdanmark. Aktiviteterne vil efter alt at dømme medføre en omsætning til MT Højgaard Danmark i niveauet 650 mio. kr. over otte år

Siemens Energy har valgt MT Højgaard Danmark som samarbejdspartner på en flerårig udbygning af elnettet i den vestlige del af Danmark.

Simens Energy indgik i sidste uge et strategisk partnerskab med det statslige Energinet om en omfattende udbygning og renovering af elnettet på Fyn og i Jylland. I løbet af de næste otte år skal elnettet udbygges med et stort antal forstærkede 150 kV-højspændingsstationer.

MT Højgaard Danmark er en af flere samarbejdspartnere, der skal bidrage til den opgave ved at bygge, anlægge og renovere stationerne. Aktiviteterne skønnes som minimum at medføre en omsætning til MT Højgaard Danmark i niveauet 650 mio. kr. over de otte år.

- Partnerskabsaftalen med Energinet flugter med flere af vores strategiske mål. Vi vil gerne være del af store danske energiprojekter, og vi vil gerne indgå i langvarige samarbejdsaftaler med ligesindede virksomheder og bygherrer.

- Vi ser frem til det tætte samarbejde med de andre parter, og så glæder vi os til at give lokale underleverandører muligheder for at bidrage undervejs, siger Carsten Lund, der er administrerende direktør i MT Højgaard Danmark.

MT Højgaard Danmark og Siemens Energy har tidligere samarbejdet om kritisk energiinfrastruktur, senest om bygningen af en transformerstation på land til Thor-vindmølleparken.

Aftalen påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til 2024. Forventningerne er uændret en omsætning på 10-10,5 mia. kr. og et driftsresultat (EBIT) på 400-425 mio. kr.

-dc

21/5 2024