LCA
LCA
scroll
Stor elaftale sikrer strøm til etableringen af solcellepark på Fyn

Stor elaftale sikrer strøm til etableringen af solcellepark på Fyn

Gennem elkøbsaftalen bidrager Semler Gruppen til opførelsen af en ny Better Energy-solcellepark med en forventet årlig produktion på 81 GWh strøm, eller hvad der svarer til cirka 50.600 danskeres årlige elforbrug

Semler Gruppen og Better Energy har indgået en 10-årig elkøbsaftale - en såkaldt Power Purchase Agreement (PPA). Den indkøbte strøm kommer til at dække ca. 60 % af elektricitetsforbruget i Semler Gruppens detailforretninger indenfor bilhandel i Jylland og på Fyn.

En bærende årsag til indgåelsen af PPA-samarbejdet er ifølge Semler Gruppen et voksende samfundsansvar, som bilkoncernen anser som en forudsætning for både fremtidig vækst og forretningsmæssig relevans, og som i dag ligger på lige højde med kundetilfredshed og dedikerede medarbejdere i bilaktørens samlede forretning.

Elkøbsaftalen med Better Energy udgør i den forbindelse et væsentligt led i Semlers langsigtede klimastrategi, der for nylig blev blåstemplet af Science Based Targets-inititativet (SBTi) for sine forskningsbaserede CO2-målsætninger i både scope 1, 2 og 3 op til 2030.

Blandt andet med etableringen af et landsdækkende solcelleprojekt på tværs af koncernens lokationer i Danmark, der er igangsat og strækker sig ind i 2024.

- Vi glæder os over at indgå PPA-samarbejdet med Better Energy. Det bliver helt afgørende for, at vi kan indfri vores ambitiøse målsætning om CO2-reduktion inden 2030, som vi nu også har fået godkendt af SBTi, siger Head of Sustainability, Kristian Sannemand Lund Kristensen, og fortsætter:

- Derfor er aftalen et vigtigt skridt på vejen for os, både som loyal repræsentant og samarbejdspartner for Volkswagen AG og som ansvarlig virksomhed og arbejdsplads for ca. 3000 medarbejdere.

Better Energy glæder sig over at byde endnu en PPA-partner velkommen til en voksende skare af virksomheder, der sætter handling bag klimaambitioner.

- Vi har igennem hele forløbet haft en meget konstruktiv dialog med Semler Gruppen, hvor det har været tydeligt, at de har en stor forståelse for væsentligheden af, at deres elindkøb bidrager til etablering af ny vedvarende energikapacitet, siger Mikkel Thorup, ansvarlig for PPA'er i Better Energy.

Aftalen bidrager til, at en 74 hektar stor solcellepark placeret tæt på Fraugde i Odense Kommune bliver etableret. Solcelleparken forventes at producere 81 GWh strøm om året svarende til det gennemsnitlige årlige elforbrug for ca. 50.600 danskere, eller næsten 30 % af Odenses 180.000 indbyggere.

Solcelleparken ved Fraugde understøtter visionen om en klima- og miljøvenlig storby ved at bidrage til grøn energi. Visionen er besluttet i Odense Kommunes klimaplan 'Klimaneutral 2030'.

I Better Energy mærker man en stigende interesse fra virksomheder og kommuner, der ønsker at bidrage aktivt i den grønne omstilling. Og her handler det ifølge Better Energy ikke blot om at finde et areal, der er stort nok.

Det handler samtidig om, at solcelleparken skal forankres i lokalområdet, og her er solcelleparken i Fraugde et godt eksempel:

- I vores arbejde med at udvikle nye solcelleparker er vi altid grundlæggende styret af, om solcelleparken kan integreres og forankres i lokalområdet, og med den kommende park er vi lykkedes med det i stærkt samarbejde med Odense Kommune og lokalområdet, siger Esben Billeskov, chef for projektudvikling i Better Energy.

-dc

13/12 2023