LCA
scroll
Frygt for vandindtrængen i sygehusbyggeri får Region til at indstævne entreprenører MT Højgaard har som fagentreprenør stået for udførelsen af de omtvistede facader.

Frygt for vandindtrængen i sygehusbyggeri får Region til at indstævne entreprenører

Bekymring om fugtophobning i udførte facader har fået Region Nordjylland til at indstævne entreprenørerne MT Højgaard og A.S. Facader, rådgiverkonsortiet Indigo og byggeledelsen Niras for syn og skøn

Region Nordjylland ønsker hastesyn og skøn på det igangværende hospitalsbyggeri i Aalborg Øst.

Hastesagen drejer sig om fugtophobning og vandindtrængen i de udførte facader på det igangværende byggeri Nyt Aalborg Universitetshospital.

I sagen har Region Nordjylland indstævnet entreprenørerne MT Højgaard og A.S. Facader, rådgiverkonsortiet Indigo og byggeledelsen Niras for syn og skøn.

- Vi har handlet så hurtigt, vi kunne, da vi blev bekendt med problemstillingen med facaderne. Derfor presser vi nu også på med at gennemføre hastesyn og skøn, fordi det er alvorligt og nødvendigt at få en afklaring på, hvem der bærer ansvaret for facaderne – og endnu vigtigere- at der findes en løsning.

- Det siger sig selv, at vi har brug for at komme hurtigt videre – jo længere tid facaderne står fyldt op med vand, jo større er risikoen for udvikling af skimmelsvamp, og det er jeg ærlig talt ret bekymret for, siger regionsrådsformand Mads Duedahl (V).    

Mads Duedahl og det samlede regionsråd håber, at de involverede parter nu vil bakke op og bidrage til, at hastesagen sættes i gang og håber samtidig, at de involverede parter vil bidrage til et konstruktivt samarbejde for at finde en løsning på problemet.

- Jeg tror, jeg taler for de fleste nordjyder – vi har brug for at komme videre med sygehusbyggeriet og sætte de nødvendige indsatser i gang, siger Mads Duedahl.

Den samlede Hospitalsby er et af Danmarks største sygehusbyggerier i nyere tid og forventes at udgøre et samlet areal på ca. 250.000 m2 til en pris på ca. 10 mia. kr. i nutids kroner, når det står færdigt.

Om sagen

- MT Højgaard har som fagentreprenør stået for udførelsen af de omtvistede facader.

- A.S. Facader Aktieselskab har som fagentreprenør forestået levering og montering af døre og vinduer i de konsolophængte 'sandwichelementer' af tegl, der indgår i facadernes base.

- Niras har varetaget byggeledelsen på vegne af Region Nordjylland under byggeriet herunder udførelsen af facaderne.

- Indigo forestår som totalrådgiver for Region Nordjylland de væsentligste rådgivningsydelser, herunder udarbejdelse af byggeriets udbudsmateriale samt projektopfølgning og fagtilsyn i udførelsesperioden.

-dc

17/5 2023