scroll
Glas med 50 procent mindre klimaaftrykDen nye glastype Mirai er ifølge Pilkington fremstillet ved at bruge en kombination af alternative brændstoffer, en høj andel af genbrugt knust glas.Foto: Pilkington.

Glas med 50 procent mindre klimaaftryk

Glasproducenten Pilkington lancerer ny glastype med en høj andel af genbrugt glas, der er med til at reducere klimaaftrykket

Den nye glastype Pilkington Mirai er et klimavenligt alternativ fra glasproducenten Pilkington – med samme ydeevne, kvalitet og udseende.

Glasset er ifølge Pilkington fremstillet ved at bruge en kombination af alternative brændstoffer, en høj andel af genbrugt knust glas.

Glasproducenten fremhæver, at den nye glastype kan gøre det muligt for ejendomsejere, arkitekter og projekterende at reducere niveauet af indlejret kuldioxid og dermed bedre indfri miljøkrav til bygningen.

Stor, teknisk bedrift

Pilkington indgår i koncernen NSG Group, og her siger Leopoldo Castiella, Head of Architectural Glass Global:

-Ejendomsejere og ejendomsudviklere arbejder for at nå målene for kulstofreduktion i henholdsvis 2023 og 2050 og her er vort nye produkt et skrift på vejen for glasindustrien. At halvere niveauet af indlejret kuldioxid i glas, uden at gå på kompromis med ydeevne eller æstetik, er en stor teknisk bedrift og den nye serie af glas er et mere bæredygtigt alternativ, der gør det muligt for byggebranchen straks at forbedre klimaaftrykket i deres, siger han.

Pilkington oplyser, at det nye glas fås i forskellige tykkelser, med og uden belægning. Glassetkan kombineres med lavemissions- og solafskærmende belægninger og lamineres med almindelig eller lyddæmpende folie.

Pilkington leverer i forvejen miljøvaredeklarationer (EPD) for udvalgte glastyper – netop for at give arkitekter og projekterende viden om byggematerialers miljømæssige livscyklus.

Neutralitet i 2050

Sidste år fik NSG Groups gentaget sin certificering af nye og skærpede mål om at reducere sine emissioner med 30 % inden 2030 sammenlignet med 2018-niveauerne.

NSG Group har fortsat som mål at opnå kuldioxidneutralitet i 2050.  Der er ifølge koncernen taget yderligere initiativer for at sætte fokus på en bæredygtig forsyningskæde gennem introduktionen af et nyt ”Supply Chain Charter”, som skitserer otte fokusområder for miljømæssig og social beskyttelse, som leverandører skal kunne demonstrere, at de opfylder.

NSG Group er tillige også medlem af SPP (Sustainable Procurement Pledge) League of Champions, som har til formål at koordinere og styrke indkøbschefers arbejde for at nå ”Sustainable Development Goals” (SDG'erne) 2030.

-kis

Læs mere om vinduer, facader og glas i tillægget Vinduer & Facader, udgivet sammen med april-udgaven af BygTek.

 

15/4 2024