Aktuelle nyheder - Lavenergi

Nu rykker Aarhus på geotermi Anlægget i Aarhus har en kapacitet på 110 MW. Det svarer til varmeforbruget i ca. 35.000 huse.

Nu rykker Aarhus på geotermi

Aarhus Kommune er klar til at etablere Danmarks første anlæg i storskala, som kan producere geotermisk varme nok til at dække forbruget i ca. 35.000 huse i Aarhus

Del artiklen på

Der findes enorme reservoirer af varmt vand i Danmarks undergrund. Nu skal vandet pumpes op af jorden og forsyne danske boliger med fjernvarme fra en grøn og stabil energikilde. Det sker i forbindelse med Danmarks første geotermianlæg i storskala, der skydes i gang i Aarhus.

Fjernvarmeselskabet i Aarhus – AffaldVarme Aarhus – skal sammen med geotermioperatøren Innargi A/S stå for det store projekt. Et bredt politisk flertal i Folketinget bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har banet vejen for det nye energieventyr, der har stort potentiale i især Danmarks største byer. Projektet forventes idriftsat inden udgangen af 2030.

- Vi har set, hvordan andre teknologier som vind- og solenergi har udviklet sig til i dag at være fuldt ud konkurrencedygtige - nu er turen nået til geotermi. Geotermi har den åbenlyse fordel, at vandet kan pumpes op, uanset om det blæser, eller solen skinner. Det er altså ikke bare en grøn varme – den er også stabil året rundt. Derfor ser jeg et stort potentiale i geotermi for klimavenlig kollektiv varmeforsyning i ikke mindst de større byer i Danmark. Det betyder samtidig, at vi vil kunne skrue ned for brugen af andre brændsler som for eksempel biomasse, siger klimaminister Dan Jørgensen (S).

Vil kunne dække op til 20 %
Anlægget i Aarhus får en kapacitet svarende til varmeforbruget for 35.000 huse, men geotermi har et langt større potentiale – både i Danmark og udlandet. I Danmark vurderes geotermi i praksis at kunne dække op mod 15-20 % af varmebehovet.

- Fremtidens fjernvarme skal være grøn, pålidelig og til forbrugervenlige priser. I takt med at vi bliver bedre til at sortere og genanvende affald, er der brug for nye grønne alternativer til produktion af fjernvarme. Derfor er vi i Venstre glade for, at vi med denne aftale styrker muligheden for, at geotermi kan bruges i fjernvarmen, når det er samfundsøkonomisk fornuftigt. Det giver god mening – både for klimaet og forbrugerne, siger Venstres energi- og forsyningsordfører Carsten Kissmeyer.

Geotermisk varme

- Udnyttelse af geotermisk varme kan ske ved at pumpe mere end 40 grader varmt vand op fra en dybde på 1-2 km. Vandet kan føres ud i fjernvarmesystemet efter yderligere opvarmning ved hjælp af en varmepumpe. Geotermi kan især i større byer levere grøn varme som alternativ til biomassefyrede anlæg.
- Projektet i Aarhus kan igangsættes uden statslig støtte og på baggrund af klimaaftalen fra juni 2020 og den opfølgende aftale fra december 2021. Senest besluttede et politisk flertal bestående af regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet i december 2021 at justere, hvordan prisen for levering af geotermisk varme fastsættes.
- Aftalen sikrer bedre betingelser for investeringer i geotermi, der hidtil har været anset som dyrere end andre teknologier. Samtidig sikrer aftalen, at forbrugerne ikke skal bære risikoen i forbindelse med de kilometer-dybe boringer i undergrunden, som der tidligere har været eksempler på.

-dc

Læs mere om Lavenergi

17/1 2022