LCA
LCA
scroll
Dansk Industri: Nye asbestregler er et vigtigt skridtMette Møller Nielsen, chef i Arbejdsmiljø Byggeri i Dansk Indsutri. Foto: Ricky John Molloy.

Dansk Industri: Nye asbestregler er et vigtigt skridt

Nyt lovforslag om autorisationsordninger er et markant skridt mod at forbedre sikkerheden ved nedrivning af asbestholdige materialer, mener Dansk Industri

Står det til regeringen og arbejdsmarkedets parter, er det fremover kun autoriserede virksomheder, der må udføre asbestholdigt renoverings- og nedrivningsarbejde.

Asbest, der tidligere blev brugt flittigt i byggeindustrien, er kendt for sin helbredsrisiko, herunder udviklingen af asbestose ved indånding af asbestfibre.

Dette har ledt til et behov for øget opmærksomhed og omhu ved renoveringsarbejder, hvor folk kan blive eksponeret for asbest.

- Med det nye lovforslag tager vi et vigtigt skridt i retningen af at beskytte medarbejdere og omgivelserne mod de sundhedsmæssige risici, som asbest udgør.

- Det er afgørende, at vi håndterer asbest med den største forsigtighed, siger Mette Møller Nielsen, chef for Arbejdsmiljø Byggeri i Dansk Industri.

Lovforslaget introducerer en autorisationsordning, der kræver, at virksomheder, som udfører nedrivningsarbejde, skal have en særlig autorisation.

Arbejdsmarkedets parter - herunder Dansk Industri - har været inddraget - og fokus har været at finde en model, der både øger sikkerheden og minimerer bureaukratiske byrder.

- Det har været centralt for os at sikre, at den nye autorisationsordning bliver implementeret på en måde, der reelt forbedrer sikkerheden ved arbejde med asbest, uden at det medfører unødige byrder for virksomhederne.

- Derudover er det vigtigt, at vi også tager hensyn til behovet for, at medarbejderne skal uddanne sig og en rimelig tidsfrist for implementeringen af ordningen, siger Mette Møller Nielsen.

Lovforslaget markerer et vigtigt skridt mod at sikre gennemsigtighed og ordnede forhold for alle, der arbejder med asbest, og understøtter DI's løbende arbejde med at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø i alle brancher.

-dc

21/3 2024