LCA
LCA
scroll
Adeus, PortugalSalget påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til driftsresultatet i 2024.

Adeus, Portugal

Helt efter planen har MT Højgaard afviklet sine sidste forretninger i Portugal med salget af virksomheden Seth.

I oktober indgik MT Højgaard en aftale om at sælge sin ejerandel på 60 % i det portugisiske selskab Soc. de Empreitadas e Trabalhos Hidráulicos, S.A. ('Seth').

Salget var betinget af godkendelser fra konkurrencemyndighederne i bl.a. Angola. Alle myndighedsgodkendelser er opnået, og køber har stillet garanti for den udestående del af betalingen. Derfor er salget af Seth nu gennemført.

Salget skal ses i forlængelse af MT Højgaards beslutning om at afvikle de internationale aktiviteter og fokusere på den velindtjenende, voksende danske kerneforretning med de 100 % ejede forretningsenheder MT Højgaard Danmark, Enemærke & Petersen og MT Højgaard Property Development.

Nettoprovenuet fra salget er 56 mio. kr., som dels er betaling for aktierne i Seth og dels er indfrielse af lån, som MT Højgaard Holding havde stillet til rådighed for virksomheden.

Prisen modsvarer den indregnede værdi af investeringen. Salget påvirker ikke MT Højgaard Holdings forventninger til driftsresultatet i 2024, da Seth og de øvrige internationale aktiviteter rapporteres som ophørende aktiviteter.

Seth har hovedsæde i Portugal og udfører bygge- og anlægsaktiviteter i flere afrikanske lande og Portugal. Køber af virksomheden er den angolanske entreprenørkoncern Griner Engenharia, S.A.

- Vi er glade for, at vi sammen med vores mangeårige medejere af virksomheden har fundet en ny, langsigtet ejer af Seth.

- Med salget tager vi næste skridt i den kontrollerede afvikling af aktiviteterne i MT Højgaard International, og vi kan nu koncentrere os om at finde fornuftige løsninger for de sidste aktiviteter i Grønland, siger koncernchef Steffen Baungaard fra MT Højgaard Holding.

-dc

10/7 2024