left banner
top banner
right banner

Aktuelle nyheder - Byggeri

Lynetteholmen foran virkeliggørelse

Lynetteholmen foran virkeliggørelse

Met et lovforslag på 114 sider har transportminister Benny Enghelbrecht taget et meget stort skridt mod virkeliggørelsen om anlægget af Lynetteholmen ved Københavns Havn

Del artiklen på

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Lovforslaget bemyndiger By & Havn I/S til at anlægge Lynetteholm på cirka 2,8 kvadratkilometer - cirka syv kilometer i omkreds - i forlængelse af Refshaleøen som et ’nyttiggørelsesprojekt’ ved at opfylde et areal i Københavns Havn med overskudsjord fra byggerier i København - herunder metro, som producerer store mængder overskudsjord.

I anlægsloven indgår blandt andet anlæg af Lynetteholms perimeter, et modtageanlæg for overskudsjord, etablering af en adgangsvej via Prøvestenen og Kraftværkshalvøen og en uddybning af sejlrenden ved Middelgrunden.

Klageadgange suspenderes
Af lovforslaget fremgår det, at der er fravigelser af reglerne i plan-, natur- og miljølovgivningen, herunder en mulighed for at afskære klageadgange.
Det skyldes, at anlægsprojektet med lovforslaget vedtages i enkeltheder af Folketinget, og anlægsloven skal dermed udgøre det fornødne retsgrundlag for, at By & Havn I/S kan udføre de fysiske arbejder og indgreb, som er en forudsætning for at gennemføre projektet:
- Det betyder, at By & Havn I/S ikke skal indhente en administrativ tilladelse, idet disse tilladelser gives med anlægslovens ikrafttræden, hedder det i forslaget.

Klimasikrer København
Når Lynetteholm anlægges med overskudsjord fra blandt andet byggerier i byen, dækkes Københavns Kommunes behov for at komme af med jord i mange år fremover:

- Lynetteholm vil ligeledes bidrage til at klimasikre København mod stormflod fra nord. Endvidere kan halvøen på længere sigt udvikles til en ny, attraktiv bydel, hedder det videre i lovforslaget.

Det enorme byggeprojekt kommer desuden til at ’øge lønsomheden af og skaffe finansiering til nødvendige investeringer i infrastruktur’, ligesom det giver mulighed for at udflytte visse havneaktiviteter, herunder krydstogsskibe fra Inderhavnen.

Mange følgeprojekter
Lovforslaget omfatter anlægget af Lynetteholm i Københavns Havn indeholdende et kystlandskab i den østlige del af halvøen, anlæg af et midlertidigt modtageanlæg til nyttiggørelse af ren og forurenet jord på Refshaleøen, anlæg af en adgangsvej til modtageanlægget via Prøvestenen og på Kraftværkshalvøen omfattende en dæmning nord for Prøvestenen, en dæmning med tilhørende oplukkelig bro øst for Margretheholm Havn og en vejdæmning på ydersiden af Refshaleøen.

Herudover indeholder projektet også uddybningen af sejlrenden i Kronløbet og syd for Middelgrunden samt ’klapning af gytje’ i Køge Bugt.

Anlægsarbejderne med etablering af halvøens afgrænsning forventes sat i gang i ultimo 2021 og vil løbe indtil 2025.

Kyststrækningen varierer mellem dæmninger med stenbeskyttelse, stenstrande og sandstrande i varierende hældninger og vil sammen med det bagvedliggende landskab fungere som klimasikring for Lynetteholm og København.

Forurenet jord
Da KMC jorddepot i Nordhavn snart er fyldt op, er der ifølge lovforslaget brug for, at der kan modtages jord i Lynetteholm inden hele perimeteren er etableret.

Derfor planlægges nyttiggørelsesanlægget opført med to jordopfyldningsfaser, som adskilles af en intern væg. Opfyldning i ’fase 1’ sker i et mindre område tæt på modtageanlægget på Refshaleøen.

Foruden overskudsjord fra København skal Lynetteholm i fase 1 modtage jord fra KMC Nordhavn, som frem til medio 2022 forventer at mellemdeponere cirka 2,7 millioner tons forurenet jord, fordi deponeringsanlæggets kapacitet i Nordhavn er opbrugt.

Arealet, som skal benyttes i fase 1, er beregnet til at kunne indeholde cirka 4,3 millioner kubikmeter, svarende til cirka 8,6 millioner tons.


Læs mere om Byggeri

20/1 2021
AfskærmningAlu stigerAmeringsnetBrancheforeningBrandsikring konstruktionBrandsikring lineær fugerBrandsikring lukningBrandsikring træBrandskalsikringBrandspjældBrandstigerByggerådgivningByggestyringBygningsrenoveringByrumsinventarCarportanlægCykeloverdækningDiamantskæring/ -boringEtagebyggeriGarageanlægGarageporteGipspladerHovedentreprenørIndustriel malingIndustriporteInstitutionsbyggeriJordvarmeKabelkanalerKonstruktions markeringsmalingLinie markeringsmalingListerLofterMaterielopbevaringMultistigerOmbygningPavillonerPortautomatikPorteRullestilladsSandwichpanelerSnavsspray Eco venlig systemSportsløsningerStålprofilerStigerStilladserTekniske maleprodukterTeleskopstigerTotalentreprenørTotalrenoveringTrappestigerVarmepumperVæggeVægstigerWienerstigerTilføj dit firma her.
Send en mail.