bygma
bygma
scroll
Molio klar med Beskrivelsesværktøj 2.0.Christina Hvid, adm. direktør i Molio. Foto: Molio.

Molio klar med Beskrivelsesværktøj 2.0.

Molio har netop lanceret en ny udgave af deres eksisterende beskrivelsesværktøj, som ifølge virksomheden har større fokus på bygningsdelsbeskrivelser, bedre muligheder for funktionsudbud, samt koordinering på tværs af bygningsdele

En længe ventede nye version af byggeriets fælles værktøj Beskrivelsesværktøj 2.0 fra Molio – Byggeriets Videnscenter bliver nu endelig tilgængelig for bygge- og anlægsbranchen - et værktøj der vil give sektoren besparelser i milliardklassen.

- Den nye løsning kommer til at spare en masse tid, og vi vil se færre konflikter mellem de forskellige aktører, fordi ingen fremover vil være i tvivl om, hvad de skal, siger Christian Rueløkke, beskrivelsesansvarlig hos Niras og formand for Molios installationsgruppe, der har været en del af udviklingsarbejdet.

Det er ifølge Christian Koch, professor ved Institut for byggeri, by og miljø på Aalborg Universitet svært at sige, præcis hvor stor en besparelse det nye beskrivelsesværktøj vil give til branchen. Han tør dog at komme med et konservativt bud:

- Der bliver tale om besparelser i milliardklassen gennem bedre koordinering og øget effektivitet. Mere nøjagtigt kan jeg ikke komme ind på det, før vi har set værktøjet i aktion, siger han.

Ifølge en analyse fra DI Byg i 2020 kan byggebranchen spare mellem 3,5 og 10,5 mia. kr. årligt gennem øget digitalisering og bedre samarbejde på tværs af faggrupperne.

Helt lavpraktisk vil det nye værktøj begrænse fejl i grænsefladerne mellem de forskellige fagentreprenørers opgaver på større byggerier. Langt færre opgaver vil derfor falde ned mellem to stole, da opgaverne og ansvaret er beskrevet med langt højere detaljegrad end hidtil.

- Det nye beskrivelsesværktøj vil strømline arbejdsprocesserne og effektivisere både udbud og den praktiske tilrettelæggelse af arbejdet, og dermed give store besparelser for hele branchen, siger Christina Hvid, adm. direktør i Molio.

Største investering nogensinde
Værktøjet har været fire år undervejs, og med en investering på et tocifret millionbeløb er det den største og dyreste satsning nogensinde fra Molio.

- Vi har tænkt strukturen fuldstændigt om, så der nu kun skal leveres det materiale ind, som er relevant for det enkelte byggeri, fortæller Christina Hvid.

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Rambøll, Niras, WSP og Arkitema har sammen med 45 fagredaktører fra et bredt udsnit af hele bygge- og anlægsbranchen været en del af udviklingen.

- Fælles standarder med høj detaljegrad vil give åbenlyse økonomiske og kvalitetsmæssige fordele for branchen. Det gør, at vi ikke fra sag til sag skal sidde og tolke på, hvad dem, der har skrevet udbudsmaterialet, præcis mente, siger Bent Feddersen, kompetencechef i Rambøll, der er formand for arbejdsgruppen bag værktøjet.

En del af byggeriets digitale og grønne omstilling
Molio har i samarbejde med flere af branchens softwareleverandører fastlagt et fælles digitalt format, der gør, at beskrivelser kan udveksles på hovedparten af branchens softwareløsninger.

En af de næste ting, der skal tilføres i Beskrivelsesværktøj 2.0 er beskrivelser på bæredygtighed. Molio ser den digitale omstilling af bygge- og anlægsbranchen, som et nøgleelement i at gøre branchen både grønnere og langt mere effektiv.

- Bæredygtighed og digitalisering går hånd i hånd. Smartere og bedre strukturerede arbejdsgange kan mindske fejlindkøb, dobbeltarbejde og misforståelser, som i sidste ende resulterer i resursespild. Det prøver vi at optimere med de digitale værktøjer, som vi udvikler til branchen, siger Christina Hvid.

Med det nye beskrivelsesværktøj bliver det fortsat muligt at udarbejde beskrivelser i Word som hidtil. De største gevinster ligger dog i digital anvendelse af Beskrivelsesværktøj 2.0.

Om branchens fælles Beskrivelsesværktøj 2.0
- Branchens Beskrivelsesværktøj, som stammer fra 2007, er blevet gentænkt, genbearbejdet og omstruktureret i en helt ny version. Beskrivelsesværktøj 2.0 afspejler de nuværende standarder i bygningsreglementet og måden, branchens virksomheder arbejder på i dag.
- Beskrivelsesværktøjet er guldstandarden for arbejdet med beskrivelser blandt rådgiverne. Med det nye værktøj kan både de udførende håndværkere og bygherren i langt højere grad følge med i arbejdet på tværs faggrupperne.
- Den nye version af værktøjet rummer mere end dobbelt så mange beskrivelser som den tidligere version. Det gør det langt mere fleksibelt at tilpasse beskrivelsesmaterialet til det enkelte projekt.
- Molio har til det nye beskrivelsesværktøj udviklet en såkaldt viewer, som gør, at den udførende kan få mulighed for at overskue hele materialet på én gang og orientere sig i både basisbeskrivelser, projektspecifikke beskrivelser og vejledningsmateriale i ét og samme vindue på en tablet e.l.
- Molio samarbejder med branchens IT- og softwareleverandører som NTI, GlassHouse og BIM shark, som alle har en digital overbygning klar til det nye beskrivelsesværktøj.

-tmk

22/4 2022