LCA
LCA
scroll
Rockwool præsenterer Dura: Optimal tagisolering til solenergianlægUdbygning af fabrikscenter i Väderstad, Sverige, med 13.000 m2 Rockwool Toprock Dura System brandsikker tagisolering forberedt til solenergianlæg.

Rockwool præsenterer Dura: Optimal tagisolering til solenergianlæg

SPONSORERET INDHOLD: Den nye Dura-serie er et isoleringssystem fra Rockwool, der er særligt udviklet til flade funktionelle tage med solenergianlæg. Dura er produceret i ubrændbar stenuld, har en høj trykstyrke og er nemt og hurtigt at lægge

Høj trykstyrke forberedt til solenergianlæg og gangtrafik
Dura er testet efter (ISO 29469) til en kompressionsstyrke på 60 kPa. I praksis betyder dette, at Dura kan modstå en permanent last på op til 28,1 kPa, så længe det anbefalede minimumsareal overholdes.

Derfor er Dura ideel som tagisolering, der skal bære solenergianlæg, da en særlig udfordring ved installering af solenergianlæg på flade tage netop er det tryk, som solenergianlæggets fødder sætter på et relativt lille område på taget.

Det kan ødelægge tagmembranen, komprimere tagets konstruktion og være dyrt og besværligt at rette op på.

Karsten Hillmann, adm. direktør fra Solar Polaris siger:

- Med Duras høje trykstyrke kan vi undgå de fordyrende specialløsninger på solenergianlæggets montagesystem, som er nødvendige i dag. Samtidig er Dura mere modstandsdygtigt overfor belastninger på taget under installationen og kan dertil uden problemer klare sne­lasten på panelerne, som ofte glemmes i projekterings­fasen.

- Derfor er Dura den ideelle løsning til flade tage med solenergianlæg, da dimensioneringen bliver mere simpel og gør det nemmere at lave en holdbar løsning, der er sikker i solenergianlæggets 25-30 årige levetid. (Rockwool stenuldsisolering har en dokumenteret levetid på minimum 65 år).

Brandsikker isolering sikrer en tryg og funktionel tagkonstruktion
Som alle Rockwools isoleringsprodukter er Dura fremstillet af ubrændbar stenuld og leverer enestående brandsikkerhed. Og netop på tage med solenergianlæg har der desværre været registreret nogle brandulykker.

Det kan ske, afhængig af udformning og placering af solenergianlæggene, at der skabes et loop, hvori varmen fra branden ikke kan slippe bort, men derimod er med til at accelerere branden.

- Ved en eventuel brand kan solpaneler føre til højere temperaturer på taget sammenlignet med andre typer tage. Dura reducerer risikoen for, at branden spreder sig til andre dele af bygningen takket være stenuldens ubrændbare egenskaber.

Dette beskytter både bygningens brugere og redningspersonalet, siger Robert Nykvist, teknisk rådgiver hos Rockwool.

Solcellerne kommer! – Forberedelse til EU’s bygningsdirektiv
EU har sat mere ambitiøse klimamål og for at komme i mål er bygningsdirektivet blevet revideret.

Det skærper energikravene til eksisterende samt nye bygninger, og som noget nyt stilles der allerede fra 2026 krav om solenergianlæg på bygninger (Europaparlamentet og Rådet for Den Europæiske Union: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/1275/oJ):

• Senest 31. december 2026: Krav til nye offentlige og kommercielle bygninger over 250 m2

• Fra 31. december 2027 til 31. december 2030: Afhængigt af størrelse, indfases krav til eksisterende offentlige bygninger, og til kommercielle bygninger ved større renoveringer

• Fra 31. december 2029: Krav til alle nye beboelsesejendomme

Dura – komplet serie af tagisolering til flade tage
Den nye Dura serie inkluderer Toprock Dura System, Dura Underlay, Dura Underlay Fleece og Dura 1:40. Alle produkter fås i forskellige tykkelser for de ønskede U-værdier og kan mixes med Rockwools øvrige tag­sortiment med forskellige trykstyrker og egenskaber.

Der kan opbygges fald på flade tage eller udlægges direkte på tage, der allerede har tilfredsstillende hældning.

Dura er fugt- og vandafvisende, produceret i genanvendelig stenuld og klassificeret som ubrændbar A2-s1,d0.

Fakta om Rockcycle
Rockwool stenuldsisolering kan genanvendes igen og igen – det kalder vi Rockcycle. Vi tager afskær og brugt sorteret stenuld retur til vores fabrikker, hvor det indgår i produktionen af ny Rockwool stenuld.

29/5 2024