LCA
LCA
scroll
Dansk træproduktion truet – Der skal flere træer til  Træ- og Møbelindustriens branchedirektør, Lærke Flader, opfordrer en kommende regering til at placere rejsning af skov højt på prioriteringslisten efter næste valg.

Dansk træproduktion truet – Der skal flere træer til

Brancheforeningen Træ- og Møbelindustrien i DI ser et akut behov for en ny skovplan, der skal fordoble Danmarks selvforsyning af bæredygtigt træ ved at etablere 125.000 ha ny skov frem mod 2030 og ved at tilpasse modellen for urørt skov

Danmarks adgang til bæredygtigt træ er under et massivt pres. I dag producerer Danmark kun træ nok til at dække en femtedel af eget forbrug. Samtidig er verdensmarkedet udfordret, blandt andet på grund af krigen i Ukraine, og af at Kina opkøber store mængder af træ på det internationale marked.

Derfor kommer Træ- og Møbelindustrien nu med et forslag til politikerne om en ambitiøs skovplan.

- Vores selvforsyningsgrad er alt for lille, og det gør Danmark for afhængig af import af et så vigtigt råstof som træ. Det er på tide, at vi begynder at investere i Danmarks egen træproduktion. Det kræver en ny, ambitiøs skovplan, der har som målsætning, at fordoble Danmarks selvforsyningsgrad af træ og accelerere skovrejsningen, så vi frem mod 2030 får rejst mindst 125.000 ha ny skov i Danmark, siger branchedirektør Lærke Flader, Træ- og Møbelindustrien.

Ifølge Træ- og Møbelindustrien er bæredygtigt træ det bedste klimaråstof til at fortrænge CO2-tunge materialer i bygninger, boliger og møbler.

- Træmanglen er en stor udfordring for klimakampen, og problemet kan vokse sig endnu større i fremtiden, fordi vi skal bygge mange flere klimavenlige boliger og vælge bæredygtige materialer og møbler i træ. Vi har brug for politisk handling, der øger udbuddet af træ på både kort og lang sigt, siger Lærke Flader.

En rundspørge blandt TMIs medlemmer viser, at 45 % allerede har måttet sige nej til nye ordrer og kunder på grund af træmangel, og 45 % forventer at sige nej i nærmeste fremtid.

Politiske aftaler har forværret træmanglen
En af årsagerne til træmanglen skal findes i de seneste års politiske aftaler inden for skovområdet, hvor målet om 75.000 ha urørt skov i de statslige skove betyder, at produktionen af løvtræ herfra vil være helt udfaset i 2027. Derudover besluttede man i landbrugsaftalen fra efteråret 2021 at reducere statens træproduktion – for områder, der ikke er udlagt til urørt skov – med en femtedel i perioden 2026-2031.

- Det er dårlig timing at lukke ned for den danske træproduktion, da det forværrer forsynings- og klimakrisen. Vi skal absolut have mere biodiversitet, men det skal og kan forenes med, at statens skove fortsat kan producere noget af det bedste gavntræ, vi har i Danmark. Vi skal jo både løse klimakrisen og biodiversitetskrisen, siger Lærke Flader.

Konkret foreslår TMI, at alle skovarealer over 50 ha skal være certificeret bæredygtige i 2030. På den måde sikres det, at 10 % af arealerne automatisk afsættes til urørt skov og biodiversitetsformål på tværs af statens og de private skove – evt. via jordfordeling – og at forsyningen af bæredygtigt træ opretholdes og øges.

Skovrejsning skal prioriteres
Træ- og Møbelindustrien opfordrer til, at Folketingets partier bruger den kommende valgkamp til at prioritere skovrejsning og adgangen til træ.

- Det er vigtigt, at rejsning af skov, træproduktion og brugen af klimavenlige materialer bliver et centralt fokus i en kommende valgkamp og i de næste mange år. Det skal være en prioritet, uanset hvem der sidder i regeringen. For vi har et akut og et langvarigt behov for at rejse skov og styrke vores nationale forsyning og anvendelse af bæredygtigt træ i et hidtil uset tempo, siger Lærke Flader.

Skovplanen skal ifølge TMI sætte følgende mål

- Fordobl Danmarks selvforsyningsgrad: Den danske selvforsyningsgrad af træ skal fordobles fra at kunne dække ca. 20-25 % af det danske forbrug til ca. 40-50 %.

- Accelerér skovrejsningen: Det politiske mål (fra 1989) om at fordoble det danske skovareal, så det udgør 25 % af det samlede areal i 2070-2090, skal fremrykkes og nås i 2060. Det kræver, at den nuværende gennemsnitlige årlige skovrejsning næsten tidobles. Frem mod 2030 bør der rejses mindst 125.000 ha ny skov i Danmark, og frem mod 2040 mindst 250.000 ha.

- Certificer alle skovarealer: Alle danske skovarealer (over 50 ha) skal være certificeret bæredygtige i 2030 ved krav i skovloven.

Nye tiltag skal hurtigt øge mængden af dansk certificeret træ

- Den grønne fond, klimaskovfonden og andre nye politiske aftaler skal prioritere midler til skovrejsning (mindst 0,5 mia. kr. årligt).

- Alle skovarealer (over 50 ha) skal være certificeret bæredygtige i 2030 ved krav i skovloven.

- Tilskuddet til grønne driftsplaner skal genindføres.

- Undgå stop for produktionen af løvtræ i statens skove ved at udlægge urørt skov på tværs af statslige og private skove (evt. via mageskifte).

- Reduktionen af statens træproduktion skal aflyses, i områder som ikke er udlagt til urørt skov.

- Udlæg urørt skov i takt med, at skovarealet øges, og at nye skove kan kompensere for den reducerede træproduktion i urørte skove.

- Regeringen skal etablere et klimapartnerskab for dansk skov- og træproduktion med deltagelse af relevante ministerier, erhvervslivet inden for skovproduktion og produktion af træprodukter samt private investorer. Det skal sikre finansiering og rette aftag af certificeret træ.

- Lovgivningen skal tilpasses, så forsikrings- og pensionskasser både kan eje og drive klimaskov.

- Kommuner og regioner skal – ligesom staten – kun kunne indkøbe certificeret træ.

- Nye offentlige bygninger skal leve op til den frivillige CO2-klasse på 8 kg/CO2-ækv/m2 pr. år.

-dc

23/9 2022