LCA
LCA
scroll
Går sammen om ny limtræsløsning til udendørs brug Superwood Lilleheden Limtræ vil blive solgt af Lilleheden og Superwood gennem forhandlere over hele landet.

Går sammen om ny limtræsløsning til udendørs brug

Det er for første gang nogensinde lykkedes at få godkendt gennemimprægneret limtræ i gran til udendørs bærende konstruktioner. Bag nyheden står limtræsproducenten Lilleheden og træ- og facadebeklædningsproducenten Superwood

De to trævirksomheder Lilleheden og Superwood har forenet deres kernekompetencer inden for henholdsvis limtræ og gennemimprægnering, og det er der kommet lidt af en nyhed ud af.

De to virksomheder lancerer nu et gennemimprægneret limtræsprodukt, som er godkendt til anvendelse i udendørs bærende konstruktioner uden yderligere træbeskyttelse – noget, der tidligere kun har været forbeholdt indendørs limtræsløsninger.

- Vi er meget glade for samarbejdet med Superwood og for, at vi endelig kan løfte sløret for vores nye fælles produkt Superwood Lilleheden Limtræ.

- Lilleheden har i mere end 90 år produceret konstruktionslimtræ, og vi er kun kommet så langt, fordi vi kontinuerligt udvikler vores produktionsmetoder – blandt andet i samarbejde med andre dygtige aktører i træindustrien.

- Det er vores samarbejde med Superwood et godt eksempel på, og vi er stolte over, at vi kan præsentere en helt ny løsning til udendørs bærende konstruktioner, siger Hans Henrik von Platen-Hallermund, administrerende direktør i Lilleheden.

Imprægneringsmetode bibeholder træets styrkeegenskaber
Ofte vil processer og modificeringer svække styrkeegenskaberne i træet, og derfor har det ikke tidligere været muligt for Lilleheden at tilbyde imprægneret konstruktionslimtræ i gran.

Det har Superwood dog formået at ændre på.

- Superwood er de eneste i verden, som kan gennemimprægnere grantræ, og det gør vores nye limtræsprodukt egnet til anvendelse i brugsklasse 3 i henhold til DS/EN 335, hvilket betyder, at træet kan anvendes på steder, hvor det eksponeres for vind og vejr.

- Vi benytter en speciel metode til gennemimprægneringen, som trænger ind hele vejen igennem grantræets tværsnit og efterlader ca. 120 gram træbeskyttelsesmiddel pr. kubikmeter – nok til at mangedoble træets holdbarhed, og det sker samtidig uden at opfugte træet, siger Ole Dalsgård Nielsen, administrerende direktør i Superwood, og fortsætter:

- Det har selvfølgelig en positiv indflydelse på den produktspecifikke EPD, som vi har fået udarbejdet, for at gøre det så simpelt som muligt for entreprenører og bygherrer at indregne limtræet i deres LCA-beregninger.

- Vi har allerede leveret det nye limtræsprodukt til konstruktioner flere steder i Skandinavien, hvor det har givet gode resultater – og vores projektkunder har taget rigtig godt imod produktet.

- Nu er vi klar til at gå bredt ud med produktet hos vores forhandlere i Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, hvor vi håber, at det bliver taget lige så godt imod.

Nye æstetiske muligheder i bærende konstruktioner
Til de udendørs limtræskonstruktioner benytter Lilleheden grantræ fra de nordlige egne af Skandinavien, hvor granen vokser langsomt og dermed opnår en høj densitet og styrke, der er nødvendig i produktionen af limtræ.

- På trods af limtræets høje styrke og udbredte brug i bærende konstruktioner har det førhen været nødvendigt at beskytte det ved udendørs brug. Men gennemimprægneringen betyder, at limtræet ikke skal beskyttes med eksempelvis en klimaskærm eller maling.

- Det giver nye æstetiske muligheder, som vi mener, der er behov for i en tid, hvor byggerier med bærende konstruktioner i træ vinder frem, fortæller Hans Henrik von Platen-Hallermund.

Han tilføjer, at Lilleheden og Superwood dog stadig anbefaler endetræsforsegling og løbende vedligehold som ved alle andre konstruktioner.

-dc

19/6 2024