LCA
LCA
scroll
Risiko for fortsat brand i bygninger med høj grad af massivtræ-konstruktioner Ved et tilfælde matcher den magiske grænse på 20 % ganske godt de danske præaccepterede løsninger i BR18.

Risiko for fortsat brand i bygninger med høj grad af massivtræ-konstruktioner

En brand i et rum bygget af massivtræ er mindre tilbøjelig til at gå ud af sig selv, når træ udgør mere end 20 procent af det samlede overfladeareal. Det viser ny forskning fra DBI

Hvis man bygger i massivtræ såsom CLT, er der en mulighed for, at en brand vil fortsætte, efter møbler m.m. er brændt ud.

Sandsynligheden for en fortsat brand stiger jo mere bart træ, der er eksponeret, og består mere end 20 % af rummets overflader af træ, stiger risikoen kraftigt for, at rummet fortsætter med at brænde.

Det er en af de vigtigste konklusioner i en ny forskningsartikel, som DBI’s ph.d.-studerende Ahmed Ali Awadallah står bag sammen med Dr. Rory Hadden og Dr. Angus Law fra University of Edinburgh.

Teamet har samlet data fra 100 forsøg med brand i rum opbygget af massivt træ, og konklusionerne er netop udgivet i artiklen ’Meta-analysis of temperature, heat release rate, delamination and auto-extinction of timber compartments’. 

- Mange forskere har udført brandtest på massivtræ, og vores idé var at samkøre de mange eksperimenter for at se, hvad vi kunne uddrage. Nogle eksperimenter var meget små trækasser, andre store lejligheder – og alle havde varierende grader af eksponeret træ.

- Vi har forsynet alle eksperimenterne med forskellige parametre, så de bliver indbyrdes sammenlignelige, forklarer Ahmed Ali Awadallah, som dog i samme åndedrag understreger, at studiets design også sætter nogle begrænsninger for, hvilke konklusioner man kan drage fra de mange forskellige brandtests.

Gennem statistisk analyse af dataene er teamet dog lykkedes med at beregne sandsynligheden for, at en brand i et rum bygget i massivtræ vil gå ud af sig selv.

De fandt, at sandsynligheden for fortsat brand i selve konstruktionen steg mærkbart, så snart andelen af eksponeret træ kom over en magisk grænse på 20 %.

- Jeg kan sagtens forstå arkitekter og bygherrers ønske om at fremvise de bæredygtige materialer, som en bygning er lavet af, men ud fra et brandsikkerhedsperspektiv tyder resultaterne på, at byggerier med meget eksponeret træ er tilbøjelige til at fortsætte med at brænde indtil strukturel kollaps eller indgriben fra brandvæsenet, siger Ahmed Ali Awadallah.

Ved et tilfælde matcher den magiske grænse på 20 % ganske godt de danske præaccepterede løsninger i BR18. Disse er dog bestemt ud fra historiske byggetraditioner og kan ikke føres tilbage til eksperimenter.

Ved at undersøge dataene nærmere fandt Ahmed Ali Awadallah og hans medforfattere en kraftig sammenhæng mellem brandens tilbøjelighed til at gå ud og delaminering af CLT-materialet.

Hvis limen mellem lagene i byggematerialet svigtede under brandtesten, var sandsynligheden for fortsat brand over 80 %. Omvendt slukkede 93 % af brandtestene sig selv, hvis materialet ikke delaminerede.

- Vi så også forskelle afhængigt af, hvilken lim der blev brugt. PUR HBS-lim delaminerede i 73 % af tilfældene, mens PUR HBX delaminerede i 33 % af tilfældene, forklarer Ahmed Ali Awadallah.

Artiklen er offentliggjort i juni 2024-udgaven af Fire Safety Journal. Den er open access kan læses her.

-dc

8/7 2024