LCA
scroll
Brændefyring er IKKE miljøvenligt

Brændefyring er IKKE miljøvenligt

træ.dk’s hjemmeside har ifølge miljøminister Lea Wermelin erkendt, at der er eller har været misvisende artikler på hjemmesiden om brændefyring

Af Dan Bjerring
Christiansborg

Mona Juul fra De Konservative har bedt miljøminister Lea Wermelin redegøre for, at Miljøstyrelsen sammen med træbranchen står bag en såkaldt ’oplysningsportal’, som hævder, at brændefyring er miljøvenligt, uden drivhuseffekt, og at træ er det mest klima- og miljøvenlige grundstof i verden.

Ministeren erkender i sit svar, at bæredygtigt produceret træ er et ’værdifuldt og reproducerbart råstof’, som har mange anvendelsesmuligheder og er miljøvenligt at anvende i for eksempel byggeri:

- Derfor har regeringen også støttet, at der eksempelvis i rådskonklusioner om EU's skovstrategi er fokus på langtidsholdbare træprodukter og regeringen finder, at bæredygtig og ressourceeffektiv produktion og anvendelse af både lang- og korttidsholdbare træprodukter kan bidrage til klimamål, cirkulær økonomi og grøn omstilling, oplyser ministeren.

Henviser til tidligere svar
Men når det gælder det emne, som spørgsmålet reelt vedrører, nemlig de afledte miljø- og klimamæssige konsekvenser ved brændefyring, henviser ministeren til et tidligere svar fra begyndelsen af april.

Heraf fremgår det, at brændefyring er en ’væsentlig kilde til luftforurening’, især i form af udledning af partikler:

- Det er påvist, at partikelforurening i luften kan føre til alvorlig sygdom og i værste fald for tidlig død, og ifølge WHO er luftforurening en af de største miljø- og sundhedsmæssige udfordringer, vi står overfor i dag. Af den grund er de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser af brændefyring et område, som regeringen tager alvorligt, oplyser Lea Wermelin.

Mindre entydig
Hun erkender dog på baggrund af oplysninger fra Klima- Energi- og Forsyningsministeriet, at den klimamæssige effekt af brændefyring ’umiddelbart er mindre entydig’, idet den afhænger af en række forhold, herunder om skoven, hvor fra biomassen udtages og afgiver CO2 ved afbrænding, bliver genplantet:

- Dertil kommer negative klimaeffekter af sodpartikler -’black carbon - som er en del af partikelforureningen, og som er en kortlivet klimakomponent, der bidrager til den globale opvarmning. Som det fremgår af en nyhed på træ.dk’s hjemmeside den 2. april 2022, har træbranchen, der står bag hjemmesiden, erkendt, at der er eller har været misvisende artikler på hjemmesiden om brændefyring. Ifølge nyheden vil artiklerne nu blive rettet eller fjernet, slutter miljøministeren.

28/4 2022